nieuwsbrief Daltonschool De Horst 28 oktober 2021

Van de directie

Lang weekend
1 november alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team.

Wij hebben het deze dag over onder andere onze nieuwe wereldoriëntatiemethode Blink. Twee leerkrachten zijn op herhalingscursus voor de kanjertraining en Fred Berends komt ons iets vertellen over de toekomst van ons pand c.q. nieuwbouw. Zodra ik over het laatste meer kan communiceren hoort u dat natuurlijk van mij.

Geen invallers beschikbaar
U zult gemerkt hebben dat bij ziekte van een leerkracht het zeer lastig tot soms onmogelijk is om een invalleerkracht te krijgen. Heel jammer, echter we doen er alles aan om met elkaar het onderwijs toch door te kunnen laten gaan. Een enkele groep heeft al gemerkt dat dat op sommige momenten niet meer te realiseren was en een extra dagje vrij heeft gehad. We proberen dit met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen, echter de krapte is groot. Dit zorgt dan voor veel verschillende gezichten voor de groep. Graag uw begrip hiervoor, we doen ons best om het zo goed mogelijk te organiseren.

Traktaties
De afgelopen periode hebben wij de kinderen geen groepen langs laten gaan wanneer zij jarig zijn. We hebben besloten dat dit wel weer moet kunnen. Dus vanaf nu doen wij dat ook weer.

Voetballen op het plein
Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen om de kinderen, via het rooster, op het plein te laten voetballen. Tot op heden gaat dat gelukkig beter dan daarvoor.

Asfalteren van de straat
Op woensdag 3 november staat in de planning dat de straat wordt geasfalteerd. De Glazeniershorst is dan van 6.30 uur tot 16.00 uur niet bereikbaar.

Groep 1

Nieuw thema
Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema 'het restaurant'.
De huishoek is verbouwd tot een echt restaurant waar de kinderen in de rol kunnen duiken van een kok, een ober of een gast.
Ook leren we natuurlijk weer een nieuw liedje, 'aardappels met chocolade'.

Nieuwe letter
Arie de letterkanarie heeft ons weer een nieuwe letter gebracht, de letter 's'.
De kinderen wisten al veel woorden met deze letter. Fiets, schoen, slang, ijs en nog veel meer. Deze woorden hangen we allemaal op onze muur.

Namen op de bakjes, bekers en het fruit
Af en toe ontbreekt er toch nog een naam om de bakjes, bekers of het fruit. Zou u er weer aan willen denken om de naam er goed op te schrijven, dit scheelt tijd bij het uitdelen.

Gym
Vanaf 8 november gaat groep 1 iedere maandag naar de grote gymzaal voor een gymles.
Bijna alle kinderen hebben al de gymschoenen op school liggen. De spijkerbroeken en dikke truien gaan uit tijdens het gymmen. Heeft u liever dat uw kind niet in het ondergoed gymt, dan mag u op maandag een korte broek in de tas stoppen.

Plantjes
We willen het lokaal een beetje aankleden met echte plantjes. Mocht u thuis een plantje over hebben, dan mag uw kind deze mee naar school nemen.

Groep 2

Nieuw thema
Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema 'het restaurant'.
De huishoek is verbouwd tot een echt restaurant waar de kinderen in de rol kunnen duiken van een kok, een ober of een gast.
Ook leren we natuurlijk weer een nieuw liedje, 'De Taart' van 123Zing.

Volgende week wordt het taakje dat alle kinderen een keer in de restauranthoek moeten spelen.

Nieuwe letter
Arie de letterkanarie brengt ons aankomende vrijdag de nieuwe letter -s.
Het is voor de kinderen nog een verrassing welke letter het wordt. De kinderen mogen maandag spullen meenemen voor de letterkast. Het liefst alleen spullen die beginnen of eindigen met de letter -s. Alvast bedankt ouders!

Gym
Vanaf 8 november gaat groep 2 iedere maandag naar de grote gymzaal voor een gymles.
Bijna alle kinderen hebben al de gymschoenen op school liggen. De broeken en truien gaan uit tijdens het gymmen. Heeft u liever dat uw kind niet in het ondergoed gymt, dan mag u op maandag een korte broek in de tas stoppen. Denkt u er ook aan om een hemd of t-shirt aan te doen voor als de trui uit gaat. Top!

Plantjes
We willen het lokaal een beetje aankleden met echte plantjes. Mocht u thuis een plantje over hebben, dan mag uw kind deze mee naar school nemen. Als het teveel wordt dan zal ik het via Parro laten weten.

Groep 3

Lezen
Vandaag zijn we met kern 3 gestart. In deze kern komende de volgende letters aan bod: d, oe, z, ij, h. In de vakantie was er een leesbingo verstuurd om het lezen thuis een beetje op te leuken. Andere ideeën om thuis te lezen is dobbelsteen lezen. Hier zijn verschillende varianten voor. Een voorbeeld is dat de kinderen zoveel woorden moeten lezen als dat ze gedobbeld hebben. Een andere manier is rijtjes of zinnen een nummer te geven en het nummer dat gedobbeld wordt, wordt gelezen.

Rekenen
Het begint steeds meer op het "echte" rekenwerk te lijken in groep 3. Zo hebben we het over bussommen gehad (plus en min) en moeten we getallen tot en met 12 splitsen. Voor het splitsen gebruiken we een splitsbordje. Dat zijn papieren bordjes die 1 groot vak en 2 kleine vakjes heeft. (Borden die vaak bij een barbecue gebruikt worden om sausjes apart te kunnen houden.

Groep 4/5

Boekenproject
Volgende week maandag starten wij met het boekenproject van Stichting Leesplezier. Vier weken lang zullen wij in groep 4/5 en groep 5/6 het lezen stimuleren. Wij hebben een prachtig pakket mogen ontvangen met allerlei leesboeken van schrijfster Nanda Roep. Uit deze verschillende leesboeken gaan de kinderen ook lezen, waarbij we ook opdrachten gaan maken, knutselen, koken en nog veel meer.

Taaltoets 
Voor groep 4 en 5 stond voor aanstaande vrijdag de toets van taal op de planning. Deze zal volgende week dinsdag worden afgenomen. De kinderen kunnen dit weekend dus nog even de themawoorden thuis oefenen.

Knutselen
Graag wil ik vragen of er nog lege eierdozen thuis zijn die wij mogen gebruiken op school bij het verven. Onze voorraad raakt namelijk langzaam op.

Ook zou ik graag willen knutselen met kastanjes volgende week donderdag. Mochten er nog kastanjes gevonden worden in het bos of ergens in een park/tuin graag inleveren bij de juf!

Spelling
De kinderen hebben afgelopen week het zinnendictee gehad van thema 2. Zij zullen volgende week gaan beginnen aan een nieuw thema.

 
Huiswerkbladen
De nieuwe spellingscategorieën en themawoorden van taal zullen volgende week vrijdag 5 november weer worden meegegeven.

Studiedag/Kanjertraining
Aanstaande maandag 1 november zijn de kinderen vrij i.v.m. de studiedag. Juf Severine en ik hebben dan onze herhalingsles van de Kanjertraining in Almere.

Groep 7

Halloween
De kinderen van groep 7 hebben allemaal een fijne herfstvakantie gehad en hadden weer zin om te beginnen. We werken deze week aan het thema Halloween. Er zijn griezelverhalen geschreven, monstertjes geknutseld en ook de Ralfi-tekst en de Weerwoordles hebben te maken met Halloween.

Sinterklaas
We denken ook al voorzichtig aan Sinterklaas. Vrijdag krijgt iedereen zijn lootje mee naar huis, waarop aangegeven kan worden wat de kinderen graag willen hebben in hun surprise. Verdere informatie over het Sinterklaasfeest volgt nog.

Kijken bij asfalteerwerkzaamheden
Op woensdagochtend 3 november is onze groep uitgenodigd door de firma Heijmans om een kijkje te komen nemen bij de asfalteerwerkzaamheden voor onze school. Ze krijgen uitleg over de machines en over de manier waarop het asfalt wordt gedraaid. Voor beschermende kleding wordt gezorgd.

Tot zover het nieuws van deze week.

Groep 7/8

Speculaasactie
De kinderen van groep 7 en 8 krijgen ook dit jaar weer de gelegenheid om de speculaasbrokken te verkopen.

De opbrengst is voor hun eigen schoolkamp. Groep 7 gaat dit jaar nog niet mee op schoolkamp, maar kan al wel vast gaan sparen. 

Kinderen verkopen speculaas voor hun schoolkamp.
4 speculaasbrokken worden verkocht voor 2 euro (1 pak 500 gram).
De inkoopprijs is 1 euro en er komt een sticker op, deze kost 0,10 cent.
Per verkocht pak levert het de kinderen 0,90 cent op.
Hoe meer pakken je verkoopt, hoe meer geld er van je eigen bijdrage van het schoolkamp af gaat. 

Hieronder een overzicht van de te nemen stappen: 

• Vrijdag 5 november formulieren speculaasactie mee naar huis  

• Vrijdag 19 november 15.00 uur formulieren inleveren (of eerder)  

• Afleveren in de week van 29 november

Zwemchallenge groep 8
Wij hebben ons met de klas opgegeven voor de zwemchallenge in Malkander.
Wij zouden het fijn vinden als er ouders willen rijden die ons brengen en halen.
Wij wachten de persconferentie van dinsdag af of alles door kan gaan.
In de volgende Tweeter hoort u meer van ons. Mocht u kunnen, houd de datum dat vast vrij!

Vrijdag 5 november groep 8
Volgende week vrijdag krijgen de leerlingen een belangrijke zaken mee naar huis:
- Adviesbrief (graag met 1 ouder openen)
- Formulier speculaasactie
- Lootje Sinterklaas

---

Vrijwillige ouderbijdrage

Beste ouders / verzorgers,

Zoals in de Tweeter van 7 oktober vermeld heeft gestaan, hebben we u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage vòòr 1 november over te maken.

Bedankt aan alle ouders die hier gehoor aan hebben gegeven. En voor degenen die het ontschoten is, is dit een uitnodiging om het bedrag van €30,00 per kind alsnog over te maken naar:
St ouders van Daltonschool de Horst NL87RABO0343679868
Vermeld hierbij de voornaam + achternaam + klas van uw kind(eren)

Meer informatie kunt u lezen in de brief: Brief Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Met vriendelijke groeten,

Ouderraad

Sinterklaas 2021

Op zaterdag 13 november zal Sinterklaas weer aangekomen in Nederland.

Het is nog wat vroeg, maar we willen u alvast op de hoogte brengen van een aantal belangrijke zaken.
- Alle kinderen mogen hun schoen zetten. Informatie over de exacte datum volgt nog.
- Alle kinderen gaan pepernoten bakken, tenzij de coronamaatregelen worden aangescherpt.
- Op vrijdag 3 december vindt de Sintviering plaats op school. Diezelfde ochtend  gaan de groepen 5 t/m 8 naar de ASK-voorstelling en vieren ze 's middags het feest in de klas met mooie surprises.

Lootjes trekken voor groep 5 t/m 8
- Vrijdag 29 oktober krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 uitleg over het lootjes trekken en nemen ze hun lootje mee naar huis om hierop het verlanglijstje in te vullen.
- Uiterlijk woensdag 3 november de lootjes ingevuld op school inleveren a.u.b.
- Vrijdag 5 november lootjes trekken.

- Op woensdag 1 december verwachten we alle surprises op school.
- Op donderdag 2 december houden we een tentoonstelling in de klas.
- Op vrijdagmiddag 3 december pakken we de surprises uit.

---

De Horst is onderdeel van Leerplein055