Groep 2

woensdag 26 februari 2020

Thema: Kunst
We gaan met de hele school bezig met het thema kunst. Het gaat hierbij om de beeldende kunst. Elke groep gaat aan de slag met een andere kunstenaar. Groep 2 verdiept zich in de kunstenaar Wasili Kandinsky We gaan met de kinderen kijken naar wie hij was en wat voor kunstwerken hij maakte. Uiteraard gaan de kleuters ook zelf mooie kunstwerken maken. We gaan experimenteren met diverse technieken. Deze week boetseren en een verftechniek(tamponeren)

Het gaat vooral om het vrij maken van de kinderen en het genieten van de materialen en wat je ermee kunt..

Voor we met de kinderen naar Kandinky gaan kijken gaan we het met de kleuters hebben over wat een kunstenaar eigenlijk is. Er zijn kunstenaars die iets maken(scheppen) en er zijn kunstenaars die iets uitvoeren b.v. in een theater: muziek, dans, toneelkunst etc. We gaan met groep 2 ook experimenteren met dans en muziek,  samen met de beeldende technieken evenals Kandisnky die zich liet inspireren door muziek in zijn schilderkunst.

Woordenschat:
De woorden die bij het thema aan de orde zullen komen zijn:
Een palet, een schildersezel, een museum, een schilderij, een lijst. een kunstwerk.

Rapporten
Voor de vakantie hebben de kinderen allemaal een rapport gekregen. We willen u vragen het rapport weer in te leveren, zodra u hiermee klaar bent. In juni krijgen de kinderen hun tweede rapport.

Maatjes
Zoals u weet hebben de kinderen weer een ander maatje en een ander klusje.

Deze week plannen we geen taak. De kleuters gaan bezig met boetseren en met tamponeren( het maken van een letterschilderij)

Nieuwe letter
De nieuwe letters is de n van maan.

 

Delen via