Groep 7

donderdag 13 januari 2022

Gelukkig kwam op 3 januari het verlossende antwoord en mochten we maandag weer fysiek naar school. Het was fijn om iedereen weer te zien en aan de verhalen te horen hadden de kinderen een fijne vakantie gehad. We hopen van harte dat de rest van dit schooljaar normaal mag verlopen.

Maandag zijn we gestart met de pilot “Leren leren”. Juf Nienke heeft een les gegeven over de werking van de hersenen en wat er nu precies gebeurt als we iets gaan leren. Om goed te kunnen leren is het nodig om je gedrag te kunnen sturen en impulsen te kunnen beheersen. Dit maken we visueel d.m.v. het anker. Kinderen leren om te denken volgens een stappenplan:

  • ik wil iets gaan doen
  • ik denk even na
  • ik maak voor mezelf een goede keuze
  • ik ga tot actie over

Elke dag noteren de kinderen in hun schrift op welk moment het is gelukt om het anker op een goede manier te gebruiken. Gedurende de dag kan er een anker verdiend worden als de leerkracht ziet dat het gelukt is om op een goede manier met leren bezig te zijn. Dit anker komt ook in het schrift en het kind schrijft erbij waarom het een anker heeft verdiend. Ook worden er individuele kindgesprekken gevoerd.

Iedereen is enthousiast over deze manier van “leren leren”. Het lukt nog niet altijd op de goede manier, maar van je fouten leer je ook.

Delen via