Van de directie

donderdag 7 januari 2021

Ouderpeiling schooltijden en overblijf

Op dit moment zijn er 63 ingevulde enquêtes binnen gekomen. Inmiddels is gebleken dat de enquête vaker ingevuld kan worden. Het dringend verzoek dit niet te doen, dat scheelt achteraf veel werk om het te corrigeren. Eén ingevulde enquête per gezin is voldoende.

De eerste week van het thuisonderwijs

Fijn om te horen van de leerkrachten dat bijna alle kinderen de afgelopen week digitaal zich hebben gemeld en ook aan het werk zijn. Daar waar het niet zo was, is er door de leerkrachten actie ondernomen. Een aantal kinderen zijn voor de cruciale opvang op school aangemeld. Erg fijn om te meken dat u zelf ook veel aan het oplossen bent.

Aanmelden voor cruciale opvang

Indien deze week blijkt dat de omstandigheden nog niet zullen veranderen, dan graag opnieuw aanmeldingen voor de cruciale opvang voor de volgende periode ook via de mail horst@leerplein055.nl aan ons doorgeven met opgave van naam, groep en de momenten waarvoor er opvang nodig is. Op dit moment dat ik dit schrijf is er nog niets bekend.

Storing van vandaag

Vanochtend werden we geconfronteerd met een ICT storing. Heel lastig als je thuisonderwijs biedt, echter hier konden wij als school niets aandoen en moesten ook afwachten tot het verholpen was.

 

Delen via