Van de directie

donderdag 21 januari 2021

Schooltijden bij de start als we weer naar school mogen komen

Vanuit de MR werd aangegeven dat er ouders zijn die zich afvragen of onze schooltijden van nu nog lang zo blijven. Aangezien deze ingesteld zijn om zoveel mogelijk extra bewegingen tegen te gaan, vinden wij het van belang de huidige tijden nog zeker vol te houden totdat er soepelere regelingen komen vanuit het RIVM/Ministerie.

Op het moment dat wij weer naar school mogen gaan, starten wij dus met de tijden die wij nu hanteren tot en met in ieder geval de maand maart. In die maand bekijken we bekijken of hier iets in veranderd moet of kan worden. Zolang u niets hoort, gaan we door met de huidige tijden die wij nu hanteren.

Ouderpeiling

Hartelijk dank voor het invullen van de ouderpeiling. Er zijn in totaal 79 ingevulde peilingen binnen gekomen. Op dit moment analyseren wij deze. Zodra dat gedaan is, wordt deze besproken met het team en de MR. Natuurlijk komt er een terugkoppeling naar u via de Tweeter. Fijn dat zoveel ouders hun mening hebben laten weten.

Delen via