Van de directie

donderdag 8 juli 2021

Maandag 30 augustus 2021 de eerste schooldag
Fijn dat wij maandag de kinderen weer kunnen ontvangen. Wij hopen dat u mooie weken achter de rug heeft. Wij beginnen om 8.30 uur en gebruiken de hoofdingangen van de school (mits er geen andere restricties zijn). De ouders blijven op het plein en houden zich aan de op dat moment geldende normen van afstand etc.

Op de eerste dag zullen de leerkrachten de kinderen buiten komen ophalen.

Mocht u in het buitenland geweest zijn, of om andere redenen in quarantaine moeten verblijven, dan graag even doorgeven via het mailadres horst@leerplein055.nl

Ziekmeldingen van uw kind via Parro ouderportaal

Wij hebben als school het ouderportaal opengesteld. Dit betekent dat u vanaf nu zelf uw kind via Parro kunt ziekmelden en niet meer naar de school hoeft te bellen. De melding wordt automatisch in ons leerlingvolgsysteem verwerkt, zodat de leerkracht op de hoogte is.  Mocht uw kind naar de arts, tandarts of verplicht in quarantaine moeten, dan kunt u dit ook via de Parro app aan ons doorgeven. Dan wordt er ook van u verwacht dat u een eindtijd invult.

Geen fysieke startreceptie op school op 1 september
Gezien de ontwikkelingen en er nog niet veel ouders tegelijk op school kunnen komen, hebben wij moeten besluiten de startreceptie van aanstaande woensdag niet te laten doorgaan.

De informatie van de groep krijgt u van de leerkracht aangeleverd.

Chatgebruik via Parro tussen ouders en leerkracht(en) van uw kind
Volgende week woensdag zullen de leerkrachten van uw kind een chat met u via Parro opstarten waar de ouders en (beide) leerkrachten de informatie kunnen volgen. Op deze manier hebben altijd meteen beide ouders en de (beide) leerkrachten de informatie vanuit de chat beschikbaar.

Deze chat kunt u ook gebruiken om, indien nodig, contact met de leerkracht te hebben.

Gymrooster
Op vrijdag zijn onze gymlessen. Het rooster is als volgt:
Groep 4/5        8.45 u
Groep 5/6      10.00 u
Groep 3          11.00 u
Groep 7          13.00 u
Groep 8          14.00 u

Op maandagmiddag zullen de kleutergroepen 1 en 2 gebruik maken van de grote gymzaal onder leiding van hun eigen leerkracht en de onderwijsassistent. De leerkrachten zullen u daar zelf verder informatie over verstrekken op het moment dat dat gaat starten.

Traktaties op school
Afgelopen schooljaar werd het uitdelen van traktaties een ervaring op zich. Wij bemerkten dat ouders er graag iets groots van maken inclusief cadeautjes en al. Daar hebben wij met het team over gesproken.

Wij blijven bij onze huidige afspraken en streven naar gezonde traktaties. Wanneer de traktatie te veel is, wordt niet alles uitgedeeld, maar mee naar huis gegeven. Cadeaus bij de traktaties worden niet meer geaccepteerd. Voor gezonde traktaties, kunt u altijd inspiratie opdoen op verschillende websites.

Nieuwe wetgeving voor ouderbijdrage per 1 augustus 2021
In de schoolgids is een nieuwe pagina opgenomen over de wetswijziging ouderbijdrage. Voor onze afspraken binnen school veranderd er niets. Wij lieten altijd al alle kinderen meedoen met de activiteiten en schoolreisjes die georganiseerd waren. Dit is nu wettelijk vastgelegd. Wel hopen wij dat velen van u wel de vrijwillige bijdrage blijven betalen. Met de medezeggenschapsraad en de ouderraad gaan wij nog verder in overleg over de uitwerking van deze wetswijziging. De brochure over dit onderwerp kunt u hier benaderen.

Delen via