Opvang tussen 14.15 u en 15.00 u

zaterdag 29 augustus 2020

Inmiddels is duidelijk dat de kinderopvang Smallsteps deze opvang op maandag, dinsdag en donderdag niet kan invullen. Via de mail horst@leerplein055.nl is een enkele melding binnengekomen voor opvang van leerlingen op deze momenten.

Wij gaan de opvang op school organiseren. In de tweeter van deze week zal worden aangeven op welke wijze er betaald kan worden. De kosten van deze opvang zijn hetzelfde als voor de zomervakantie.

Wanneer u nog opvang nodig heeft voor deze momenten, dan graag aanmelden via het bovenstaande mailadres onder vermelding van naam van uw kind, groep en dag(en).

Met vriendelijke groeten,
Fie Nieuwenhuizen

Delen via