Godsdienstonderwijs en HVO

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen.

HVO en GVO
Op onze school worden, bij voldoende animo, lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en/of GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) aangeboden voor de groepen 5 t/m 8.
Ieder jaar wordt de interesse van ouders voor HVO en GVO gepeild.

Humanistisch vormings onderwijs
Dit schooljaar worden er voor de groepen 5 en 8 HVO lessen aangeboden.
Deze lessen worden gegeven door een bevoegde leerkracht, aangesteld vanuit het dienstencentrum GVO en HVO.
Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat en geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat kinderen hun eigen mening proberen te vormen en te uiten.

Godsdienstig vormingsonderwijs
Als er voldoende animo (vanaf 10 leerlingen) voor is, kunnen wellicht ook bijbellessen (GVO) aangeboden worden. Op onze school zijn nu geen leerkrachten werkzaam die godsdienstig vormingsonderwijs geven.