Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u om een geldelijke ouderbijdrage. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, Pasen en sportevenementen of ‘aankleding’ voor in de groepen.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor dit jaar is deze vastgesteld op €30,00 voor één kind, €50,00 voor twee kinderen, €60,00 voor drie of meer kinderen.

Schoolreizen
Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen. Deze is verplicht bij deelname. Per jaar worden door het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directeur.

Stichting Leergeld
Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op de Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u bellen met 06-12675159. Zie ook: www.leergeld.nl