Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u om een geldelijke ouderbijdrage. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage (€ 30,- ) en de schoolreisgelden (€ 30,-).

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, Pasen, schoolreisje en sportevenementen of ‘aankleding’ voor in de groepen.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor dit jaar is deze vastgesteld op € 60,00 per kind inclusief het schoolreisje. Daarmee is alles betaald.

Stichting Leergeld
Bij financiële problemen kunt u ook een beroep doen op de Stichting Leergeld. Dit geldt ook voor andere buitenschoolse activiteiten. Voor aanvragen kunt u bellen met stichting leergeld op telefoonnummer 085 047 17 74. Zie ook: www.leergeld.nl