Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u om een geldelijke ouderbijdrage. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage (€ 30,- ) en de schoolreisgelden (€ 30,-).

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, Pasen, schoolreisje en sportevenementen of ‘aankleding’ voor in de groepen.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor dit jaar is deze vastgesteld op € 60,00 per kind inclusief het schoolreisje. Daarmee is alles betaald.

De ouderraad heeft voor het schooljaar 2020-2021 het besluit genomen om tot januari 2021 geen ouderbijdrage te vragen van de ouders, aangezien er ook geen activiteiten in de eerste maanden georganiseerd gaan worden vanuit de ouderraad.

Stichting Leergeld
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.