Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school zowel voor- als naschoolse opvang aan. Deze opvang wordt verzorgd door Smallsteps. De voorschoolse- en naschoolse opvang kan aangeboden worden bij een minimum aantal deelnemers dat gebruik wenst te maken van deze voorzieningen.

Informeert u bij de directeur wat de mogelijkheden zijn voor de verschillende vormen van buitenschoolse opvang van uw zoon of dochter.
Ook kunt u voor meer informatie terecht op de website van Smallsteps: https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/apeldoorn-de-horst