Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende functies aanwezig: directeur, groepsleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel. De directie De dagelijkse leiding van de school is in handenLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

OVERBLIJVEN – TUSSENSCHOOLSE OPVANG – TSO De registratie, administratie en declaratie van de Overblijf (TSO) doet de school met behulp van TSO-ASSISTENT, een online systeem.Lees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021 Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021 Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021 Goede vrijdag t/m Paasmaandag 02-04-2021 t/m 05-04-2021 Koningsdag 27-04-2021Lees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: info@voo.nl www.voo.nl VOO Helpdesk Voor een vraag aan de VOO Helpdesk (elke schooldag beschikbaar tussen 10:00 en 13:00), gelieve contactLees meer


Verjaardagen

Als school stimuleren we een gezonde leefstijl van onze kinderen. Voldoende beweging en gezond eten hoort daarbij. Daarom doen we een beroep op u alsLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Wij bieden op onze school bij voldoende aanmeldingen zowel voor- als naschoolse opvang aan. Op dit moment is er geen voorschoolse opvang aanwezig. De opvangLees meer


Zorgteam

De zorg voor onze kinderen heeft op De Horst een hoge prioriteit. Het aanbieden van goed onderwijs betekent dat er ook wordt gesignaleerd welke kinderenLees meer