Aanmelden van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aan toekomstige 4-jarigen gelijk. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing. Deze werkwijze zorgt dat elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur heeft. Kinderen hebben voorrang op de zes dichtstbijzijnde scholen. Daardoor kunnen zij zo veel mogelijk in hun buurt naar school. Ouders mogen elke basisschool in Apeldoorn kiezen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanmelden van leerlingen: Aanmelden basisscholen Apeldoorn – Leerplein055.

Meer informatie over het toelatingsbeleid staat op www.basisscholenapeldoorn.nl

Zorgplicht

Zodra een leerling is aangemeld bij een basisschool overweegt de basisschool of zij deze leerling direct kan aannemen of bekijkt of er extra ondersteuning nodig is. Op dit moment start de zorgplicht. Een basisschool heeft zes weken de tijd om zich hierover een oordeel te vormen. De school zal in overleg gaan met het samenwerkingsverband om extra ondersteuning in de vorm van expertise of middelen aan te vragen. Indien nodig (in uitzonderingssituaties) kan de periode met 4 weken verlengd worden. Een eventuele afwijzing wordt schriftelijk onderbouwd.

Plaatsing van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte doet de school in overleg met het eigen schoolbestuur en/of het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Leerplein055 heeft een school voor speciaal basisonderwijs, de Boemerang, waarvoor een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsband Passend Onderwijs nodig is.

Waar kunt u in Apeldoorn terecht met vragen?

Passend Onderwijs Apeldoorn werkt vanuit een kantoor op het Jean Monnetpark 15 (7336 BA  Apeldoorn).

Mailadres:  info@swvapeldoornpo.nl

Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn bereikbaar op 055 7600300.

Voor het eerst naar de basisschool
Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Een hele mijlpaal!
Voor alle kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, is dit gezamenlijke toelatingsbeleid van toepassing.

Bij deze nieuwe manier van aanmelden en plaatsen heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Om ervoor te zorgen dat uw kind in zijn of haar buurt naar school kan, heeft elk kind op de zes dichtstbijzijnde scholen, gerekend vanaf het woonadres, voorrang.

Wanneer u op www.basisscholenapeldoorn.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is. U mag uw kind op elke school in Apeldoorn aanmelden.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de basisschool?

Digitaal aanmelden gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl
Binnen 10 schooldagen ontvangt u per mail een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!
Ook als u in het verleden uw kind al heeft aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij de school van uw eerste voorkeur inlevert. Kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben, hebben een plaats garantie als het aanmeldformulier op tijd ingeleverd wordt.

Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, kunt u deze verzilveren. Dan ben u verzekerd van de plaats op onze school.

Een plaats op de basisschool
Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Toewijzen van de plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw
kind heeft hier een plaats garantie.
2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.

Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de  t/m 8ste  voorkeur.
5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Definitieve inschrijving op de basisschool
U ontvangt een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Let op! Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op www.basisscholenapeldoorn.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Meer informatie over onze school
Wilt u liever een afspraak met de directeur om kennis te maken op school? Neem dan contact met ons op via het contactformulier, of telefoonnummer: 055-5337258.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
T: 055 – 206 2299