nieuwsbrief Daltonschool De Horst 11 januari 2021
---

Van de directie

Ouderpeiling schooltijden en overblijf
Op dit moment zijn er 63 ingevulde enquêtes binnen gekomen. Inmiddels is gebleken dat de enquête vaker ingevuld kan worden. Het dringend verzoek dit niet te doen, dat scheelt achteraf veel werk om het te corrigeren. Eén ingevulde enquête per gezin is voldoende.

De eerste week van het thuisonderwijs
Fijn om te horen van de leerkrachten dat bijna alle kinderen de afgelopen week digitaal zich hebben gemeld en ook aan het werk zijn. Daar waar het niet zo was, is er door de leerkrachten actie ondernomen. Een aantal kinderen zijn voor de cruciale opvang op school aangemeld. Erg fijn om te merken dat u zelf ook veel aan het oplossen bent.

Aanmelden voor cruciale opvang
Indien deze week blijkt dat de omstandigheden nog niet zullen veranderen, dan graag opnieuw aanmeldingen voor de cruciale opvang voor de volgende periode ook via de mail horst@leerplein055.nl aan ons doorgeven met opgave van naam, groep en de momenten waarvoor er opvang nodig is. Op dit moment dat ik dit schrijf is er nog niets bekend.

Storing van vandaag
Vanochtend werden we geconfronteerd met een ICT storing. Heel lastig als je thuisonderwijs biedt, echter hier konden wij als school niets aandoen en moesten ook afwachten tot het verholpen was.

Groep 6,7 en 8

Vorige week was de eerste online les week, deze zijn wij goed gestart. Wij merken dat de kinderen snel de draad weer oppakken en dat de (meeste) kinderen goed hun best doen. Onze complimenten! Wij vinden het fijn om te merken dat wanneer er vragen zijn jullie ons weten te vinden. Gister is de nieuwe weektaak online gekomen, deze is handig als leidraad.

Voor deze week wensen we iedereen weer het beste en we wachten af wat de persconferentie ons gaat brengen. We houden jullie op de hoogte van alles als er nieuws is dit communiceren we dan via de mail.

Lieve groeten en blijf gezond, Juf Sanne, Juf Ingie, Juf Jeanette en Juf Marcella

---

De Horst is onderdeel van Leerplein055