Daltonschool De Horst

Daltonschool De Horst is een openbare basisschool aan de Glazeniershorst in de Apeldoornse wijk De Maten. In onze Daltonschool leren we onze kinderen onder andere zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. Buiten cognitieve ontwikkeling op vakgebieden als rekenen en taal werken we ook aan persoonlijkheidsontwikkeling. Kinderen worden zo goed voorbereid op hun plek in de maatschappij. Omgaan met andere kinderen, opkomen voor jezelf, vrienden maken, een ruzie oplossen, allemaal dingen die je bij ons leert in speciale Kanjerlessen.

Bent u benieuwd naar onze school? Neem dan contact met ons op. We leiden u graag rond op De Horst.

Daltononderwijs

Door de kinderen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen worden ze beter voorbereid op de samenleving. Bij dat proces ‘leren voor het leven’ is het belangrijk dat ieder kind in zijn waarde wordt gelaten en dat het zijn karakter en eigenschappen zelf kan ontwikkelen. In het Daltononderwijs wordt kinderen van jongs af gewezen op hun vrijheid, zelfstandigheid en de noodzaak van onderlinge samenwerking. Door de vrijheid van handelen, het zelf bezig zijn en zelf ontdekken behoudt het kind leerplezier.

Klik hier om verder te lezen over ons Daltononderwijs

Juf Truus

vrijdag 27 november 2020

Vandaag neemt onze lieve juf Truus afscheid van onze school en het onderwijs. Alle klassen krijgen van haar de nieuwe ingelijste poster van de Kanjertraining. Wat een mooi cadeau!


Informatiefilmpje OBS de Horst 2020-2021

zaterdag 19 september 2020


Gebruik nieuwe beslisboom van 3 september 2020

woensdag 9 september 2020

Naar aanleiding van (ver)nieuw(d)e regelgeving is de beslisboom van BOinK en AJN Jeugdartsen Nederland voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school, aangepast. Dat geldt voor zowel de beslisboom voor 0 t/m 6-jarige als voor de beslisboom voor 7 t/m 12-jarige kinderen. Er is een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd


Opvang tussen 14.15 u en 15.00 u

zaterdag 29 augustus 2020

Inmiddels is duidelijk dat de kinderopvang Smallsteps deze opvang op maandag, dinsdag en donderdag niet kan invullen. Via de mail horst@leerplein055.nl is een enkele melding binnengekomen voor opvang van leerlingen op deze momenten. Wij gaan de opvang op school organiseren. In de tweeter van deze week zal worden aangeven op welke wijze er betaald kan