nieuwsbrief Daltonschool De Horst 25 januari 2021

Van de directie

Schooltijden bij de start als we weer naar school mogen komen
Vanuit de MR werd aangegeven dat er ouders zijn die zich afvragen of onze schooltijden van nu nog lang zo blijven. Aangezien deze ingesteld zijn om zoveel mogelijk extra bewegingen tegen te gaan, vinden wij het van belang de huidige tijden nog zeker vol te houden totdat er soepelere regelingen komen vanuit het RIVM/Ministerie.

Op het moment dat wij weer naar school mogen gaan, starten wij dus met de tijden die wij nu hanteren tot en met in ieder geval de maand maart. In die maand bekijken we bekijken of hier iets in veranderd moet of kan worden. Zolang u niets hoort, gaan we door met de huidige tijden die wij nu hanteren.

Ouderpeiling
Hartelijk dank voor het invullen van de ouderpeiling. Er zijn in totaal 79 ingevulde peilingen binnen gekomen. Op dit moment analyseren wij deze. Zodra dat gedaan is, wordt deze besproken met het team en de MR. Natuurlijk komt er een terugkoppeling naar u via de Tweeter. Fijn dat zoveel ouders hun mening hebben laten weten.

Rekentuin, Taalzee en Words&Birds

Vanaf vandaag kunnen de kinderen via MOO inloggen op Rekentuin(rekenen),  Taalzee (taal) en Words&birds (Engels, vanaf groep 5). Ze hoeven geen wachtwoord of iets dergelijks in te voeren. Ze kunnen op het icoontje van één van deze 3 programma’s klikken. Deze staan bij de meeste kinderen op hun startpagina van MOO. Als ze er niet bij staan, gaat u in MOO naar het icoon ‘programma’s’. Daar kiest u het tabblad ‘basispoort’ of ‘alle programma’s’. Daar zouden ze ook bij moeten staan.

In deze programma’s trainen kinderen op adaptief niveau verschillende onderdelen. Met adaptief bedoelen we dat de opgaven zich aan de resultaten van de kinderen aanpassen.

De leerkracht kan de programma’s vanaf de ‘achterkant’ bekijken. Ze zetten opdrachten klaar die bij de lesstof passen en kunnen de resultaten online volgen. Als u als ouder meer informatie over de programma’s wilt hebben, kunt u rondkijken op de website https://www.oefenweb.nl

Als u op de link  https://www.youtube.com/watch?v=ux80uQLSkG0 klikt, krijgt u een filmpje te zien waarin de werking van het programma kort wordt uitgelegd.  In het filmpje wordt de omgeving van een kleutergroep laten zien, maar het principe is voor elke groep gelijk. Met een belangrijk verschil dat bij de onderbouw sommige onderdelen auditief ondersteund worden, dit is voor de overige groepen niet zo.

Tot slot nog de tip dat zodra een spel aangeklikt wordt, het direct start. Er wordt geen uitleg gegeven.

In sommige groepen hebben kinderen er voor de lockdown al een beetje in kunnen oefenen in een proefperiode. Wij hopen dat alle kinderen er gauw mee aan de slag gaan om het programma te ontdekken en er hopelijk een hoop plezier aan te beleven.

Groep 2

Thuisonderwijs
We gaan alweer de vierde week tegemoet met thuisonderwijs.
Deze week op woensdag wil graag weer even contact met u maken via " Meet", om met u de overleggen hoe het gaat met uw kleuter en met u en uiteraard om het ook even te hebben over het 'Schoolwerk'. Lukt het allemaal? Waar loopt u tegen aan? Heeft u nog vragen? etc. U krijgt via de mail nog een uitnodiging.

Voor vragen kunt u mij altijd bereiken op:  cvandijk@leerplein055.nl

Nationale Voorleesdagen
Ook deze week is er nog aandacht voor de Nationale Voorleesdagen.
In de afgelopen week heb ik twee maal on-line voorgelezen. Helaas is het niet gelukt alle kleuters te bereiken, maar misschien lukt het een volgend voorleesmoment.

In de komende week komen er weer nieuwe activiteiten op Google Classroom/ Schoolwerk met een nieuwe activiteitenbingo op dinsdag. Ook zijn een aantal  woorden van Logo3000 in de spelletjes weer aangepast. Dit doe ik wekelijks. Het is belangrijk dat u wel de woorden uitlegt aan de kleuters. Het is fijn wanneer de kinderen in ieder geval twee maal per week met de nieuwe woorden de spelletjes hebben gedaan.

Nieuw programma in Moo
Wanneer u via Moo inlogt gaat u naar programma's en dan naar het programma Rekenzee. Het is een rekenprogramma waar alle kinderen van de school mee gaan werken. Het programma past zich wat betreft het rekenniveau helemaal aan aan het kind. Het is dus van groot belang dat uw kind het helemaal zelf doet en dat u geen antwoorden voorzegt. Alleen op deze manier kan het programma ervoor zorgen dat uw kind precies de herhaling of extra oefening krijgt die het nodig heeft. Gekoppeld aan dit programma zit ook het taalprogramma Taalzee en words en birds. Wat betreft de kleuters willen we u vragen deze programma's nog even te laten voor wat het is. Voor deze programma's moet de leerkracht nog de juiste instellingen doen. bovendien zijn ze wat meer geschikt voor de oudere kinderen.

Groep 3/4/5

Wereldoriëntatie
Zoals we vorige week al hadden aangegeven zijn we begonnen met naast de basisvakken ook de W.O. vakken (Wereldoriëntatie) aan te bieden. We zijn van start gegaan met het nieuwe thema: "Grieken en Romeinen". Deze is groepsdoorbroken ingezet in groep 3, 4 en 5. De start opdracht staat al klaar in Google Classroom. In de weken die volgen zullen we ons steeds meer gaan verdiepen in het onderwerp. Hier zullen ook knutselopdrachten aan gekoppeld worden.

 Rekentuin, Taalzee en WordsandBirdsVanaf nu staan deze applicaties ook op de weektaak. De kinderen kunnen op hun eigen niveau in de werelden van "rekentuin", "taalzee" en "wordsandbirds" gaan oefenen. De kinderen moeten dus de opdrachten alleen maken, omdat het computerprogramma zich aanpast aan de antwoorden van het kind. Anders wordt het al snel te moeilijk.

 Veel succes weer met het maken van het huiswerk deze week. Blijf gezond!

 

Groep 6,7 en 8

Samen beginnen we aan een nieuwe thuiswerkweek.
Dit houdt in: een nieuwe weektaak met daarop vanaf deze week nieuwe opdrachten. Zoals we u in de vorige Tweeter al hadden geïnformeerd komt er een opdracht van WO (wereldoriëntatie) bij.
Wij hebben gekozen om als eerste geschiedenis aan te bieden. Wij hebben gekeken naar de onderwerpen van de hoofdstukken waar we gebleven zijn.
Groep 6: Romeinse Goden  Groep 7: Filips II  Groep 8: Bombardement op Rotterdam. We hebben het kort op de weektaak gezet, in Google Classroom hebben wij de opdracht uitgewerkt.
Deze is te vinden bij het onderwerp/kopje Geschiedenis. Hier moeten de kinderen hun werk van deze opdracht ook inleveren.
Aan het einde van de week vrijdag 29 januari 15.00 uur moet deze opdracht ingeleverd zijn. Verder hebben wij een drietal nieuwe opdrachten op de weektaak gezet namelijk:

• Engels wordsandbirds: De kinderen maken de opdrachten die bij de drie vogels horen, welke vogels staat op de weektaak)

• Taalzee: de kinderen maken de opdrachten die bij de drie aangegeven schelpen horen, welke schelpen staat op de weektaak

• Rekentuin: de kinderen maken drie opdrachten, welke opdrachten staat op de weektaak

Deze opdrachten/tegels zijn te vinden in MOO. Eerst inloggen in MOO en dan de juiste tegels aanklikken. Mocht u vragen/opmerkingen hebben n.a.v. deze nieuwe opdrachten dan kunt u ons altijd bereiken via de mail. Blijf gezond! 

---

De Horst is onderdeel van Leerplein055