nieuwsbrief Daltonschool De Horst 8 maart 2021

Van de directie

Gaslek(je) hersteld. Afgelopen donderdag werden wij verrast door Liander dat zij op zoek waren naar een gaslek rondom ons gebouw. Gelukkig bleek het geen gevaar te vormen voor de school en is er voor herstel gezorgd.

Schooltijden
Zoals vorige week al aangegeven: we houden nog een dit rooster tot de meivakantie. Voor de periode daarna tot de zomervakantie beslissen we op een later moment. Zodra dit bekend is, laat ik dat u weten.

Vakantierooster
De studiedagen van volgend schooljaar zijn nog niet bekend, onderstaand wel al het vakantierooster om met u te delen.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie 16.10 t/m 24.10
Kerstvakantie 25.12 t/m 09.01
Voorjaarsvakantie 26.02 t/m 06.03
Goede vrijdag en Paasmaandag 15.04 t/m 18.04
Koningsdag (woe)  27.04
Meivakantie, incl. Bevrijdingsdag 30.04 t/m 08.05
Hemelvaart 26.05 en 27.05
Pinkstermaandag 06.06
Zomervakantie  09.07 t/m 21.08      

 

Vanuit de MR

Terugkoppeling van de enquête over schooltijden
Recent is het vraagstuk continurooster door de MR besproken. Op basis van de uitkomsten van de enquêtering van zowel ouders als het leerkrachtenteam en bijkomende zaken als bijvoorbeeld kosten zagen wij niet genoeg draagvlak om een beslissing te nemen. Gezien de (niet overweldigende) opkomst en verdeeldheid onder de ouders was er geen duidelijke voorkeur, hoewel een kleine meerderheid in de richting van een continurooster bewoog.

Daarom hebben wij besloten het besluit naar achteren te schuiven. De verwachting is dat begin volgend schooljaar externen weer toelaatbaar zijn in school. Het doel is om tijdens de kennismakingsavond bij de start van het nieuwe schooljaar de opties en gevolgen van de verschillende varianten toe te lichten en direct aansluitend een nieuwe enquête voor te leggen. We hopen dan op een grotere deelname (dit is essentieel om een voorkeur te bepalen) en een duidelijkere uitleg van de verschillende opties.
Op basis van die uitkomsten zullen we de kwestie in de MR bespreken en, indien dan wel mogelijk, een besluit nemen. Tot die tijd zal de school het huidige rooster dan wel het oude rooster hanteren.

Pasen 2021

Op donderdag 1 april vieren we Pasen op school. Dit jaar een beetje anders dan voorgaande jaren. Vanwege de huidige maatregelen en het niet innen van de ouderbijdrage hebben we besloten om het feest kleinschaliger te vieren. Alle kinderen mogen in hun pyjama naar school komen. Iedere klas begint met het paasontbijt. Alle kinderen mogen zelf een beker, bord, bestek en een kant-en-klaar ontbijtje meenemen:
- water, melk en/of sap (geen prik)
- een gekookt ei
- (luxe) broodje(s) met beleg, zoals een krentenbol, paashaasbroodje, croissantje
- stukje fruit

Zou u ervoor willen zorgen dat de broodjes al gemeerd/belegd zijn? 
Na het ontbijt zullen de paasactiviteiten in eigen klas plaats vinden.

Eiertikwedstrijd
Tik tik tik,
jij en ik,
eitje groot, eitje klein,
Wie zal hier de Koning zijn?
Dit jaar wordt natuurlijk ook weer de traditionele eiertikwedstrijd gehouden. Hiervoor moet elk kind op 1 april een eigen hardgekookt ei mee naar school nemen. De eieren worden verzameld in de klas en hiermee wordt de eiertikwedstrijd gespeeld.  De kinderen spelen met willekeurige eieren, dus niet speciaal met hun eigen ei.

---

Groep 1

Kunstweken
De eerste kunstwerken zijn gemaakt. We hebben echte kunstenaars in de klas. We leren over kleur, schilderijen, beelden en kunstwerken van zand en mozaïek.

Deze week leren ze een versje:
Ik ben een kunstenaar.
Ja, ja echt waar!
Een streepje hier, een streepje daar.
Ik ben bijna klaar.
Nu nog mijn naam in het hoekje...
En voor mijn handen een doekje.

Namen
Fijn dat op de meeste bekers en fruit de namen staan van de kinderen! Dat is een stuk makkelijker uitdelen.

Oproep speelgoedkassa 
Is er nog iemand die een speelgoedkassa over heeft?

Groep 2

Thema: Kunst
In de afgelopen week hebben we gekeken naar verschillende kunstenaars en hun kunstwerken:0.a. Rembrandt, Vincent van Gogh, Karel Appel. We hebben diverse portretten en zelfportretten bekeken. Ook hebben de kinderen kennis gemaakt (via een informatief filmpje)met Wassily Kandinsky. Deze week bekijken we een prentenboek over hem.
De kinderen kozen deze week zelf in het atelier graag boetseren(met echte klei en knippen en plakken met papier)

Lente
Naast het thema Kunst bekijken we met de kleuters ook de eerste lenteverschijnselen. Zo zien de kinderen veel krokussen op het kleuterplein.

Woordenschat:
De nieuwe woorden van Logo3000 staan er weer op. Voor het onthouden van de woorden is het goed als de kinderen thuis ook Logo 3000 spelen.

Nieuwe letter
Deze week nogmaals  de nieuwe n van maan. Deze week: veel hakken en plakken: waar hoor je de n in een woord: neus, ren, pen, nest etc.

Taakje groep 2
Deze week hebben de kinderen geen taakjes.

Groep 3,4,5

Veilig Leren Lezen
Vorige week zijn we verder gegaan met kern 8. We hebben toen de -ng en -nk herhaald. Deze week herhalen we de -sch, -schr en -ch.

Rekenen
Deze week sluiten we blok 7 af met de toets. Volgende week starten we met blok 8. Ook gaan we deze week beginnen met Cito rekenen.

Schrijven
De kinderen hebben de schrijfletters allemaal geleerd, we zijn begonnen met het leren van de verbindingen tussen de schrijfletters.

Kunstweken
Voor de kunstweken hebben wij gekozen voor de kunstenaar "Andy Warhold". Onze groepen zullen de aankomende periode zich met deze kunstenaar bezighouden.

Project Grieken en Romeinen
We zijn nog steeds bezig met ons project over de Grieken en de Romeinen. Omdat we ook schoolbreed mee doen aan de kunstweken, gaan we ook aandacht besteden aan niet alleen hedendaagse kunst. Ook komt de kunst van de oude Grieken en Romeinen aan bod.

Taal en spelling
Alle kinderen van groep 4 en 5 hebben een pakketje meegekregen met hierin de nieuwe spelling categorieën van het nieuwe thema. Ook zitten in het pakketje de nieuwe themawoorden. Het is fijn als de kinderen deze thuis ook oefenen.

Tafels
Wij merken dat de kinderen van groep 4 en 5 nog ontzettend moeite hebben de met de tafelsommen. We willen u vragen om dit thuis te oefenen. De tafelsommen worden veel gevraagd in het rekenwerk en het is dus van belang dat de kinderen deze uit het hoofd kennen. We besteden ook op school hier erg veel aandacht aan. Voor groep 4 betekent dit de tafel van 2, 5 en 10 en voor groep 5 alle tafels.

 

Groep 6,7 en 8

Leerlingenraad
We zijn gestart met de leerlingenraad.
Kinderen hebben zich kunnen opgeven om deel te nemen.
Wanneer de leerlingenraad compleet is leest u dit in de Tweeter.

Afname Cito toetsen groep 6,7 en 8
Vanaf vandaag starten wij met de afname van de Cito toetsen.
Deze week worden rekenen en spelling afgenomen, volgende week begrijpend lezen en rekenen.

AVI en DMT lezen hebben wij tussendoor afgenomen.

Huiswerk groep 6
Volgende week maandag 15 maart hebben de kinderen de topografie toets over H3 Flevoland en Utrecht. De stencils hebben de kinderen vandaag mee naar huis gekregen.

Huiswerk groep 7
Aankomende woensdag 10-3 hebben de kinderen een geschiedenistoets over H2.
De samenvatting hebben ze vorige week mee naar huis gekregen.

Vorige week donderdag hebben de kinderen weer huiswerk mee naar huis gekregen.
Dit huiswerk moet aankomende donderdag 10-3 af zijn.

Spreekbeurten groep 6,7 en 8
Afgelopen vrijdag hebben wij uitleg gegeven over het houden van een spreekbeurt.
De kinderen hebben de gelegenheid gehad om vragen te stellen en ze hebben een stencil mee naar huis gekregen met daarop een stappenplan: Hoe maak ik een spreekbeurt? en op de achterkant waar wij de spreekbeurt op gaan beoordelen.

Verder hebben we een planning gemaakt wie wanneer zijn/haar spreekbeurt heeft.

Paaseitjesactie groep 7&8
Vorige week zijn er al een aantal paaseitjesformulieren ingeleverd.
De inleverdatum was verschoven van vrijdag 5 maart naar vrijdag 12 maart, omdat ik (Marcella) vergeten was de formulieren voor de vakantie mee te geven.

De opbrengst van de paaseitjesactie wordt in mindering gebracht op het bedrag voor het schoolkamp.

Administratiedag
Donderdag 11 maart heeft juf Marcella een administratiedag. Juf Kelly zal die dag lesgeven in groep 7/8.

---

De Horst is onderdeel van Leerplein055