nieuwsbrief Daltonschool De Horst 15 maart 2021
---

Van de directie

Vragen vanuit groep 7/8 over kamp en de musical
Leerlingen stelden vragen over het wel of niet doorgaan van het kamp. Ik heb moeten antwoorden dat het op dit moment niet is toegestaan om op kamp te gaan. Of daar verandering in gaat komen, is nog maar de vraag. We plannen hiervoor op dit moment dus nog geen accommodatie.

Wanneer er straks wel kamp zou mogen, is het ook nog maar de vraag of dat met gemengde groepen zou kunnen. Op dit moment namelijk niet. Het gevolg is, dat wanneer er wel een GO voor het kamp zou komen, dit ook wellicht alleen voor de leerlingen van groep 8 zou kunnen zijn.

Dan bent u op de hoogte wat de stand van zaken op dit moment is.

Over de musical is aangegeven dat instuderen daarvan geen enkel probleem is, echter of de uitvoering met aanwezigheid van ouders is, dat is nog afwachten. Wellicht dat we over moeten gaan tot filmen of een live moment.

Gezondheid binnen school
Ik wil u hartelijk danken voor het handelen dat ik bemerk bij u als ouder. Velen van u zijn oplettend en gebruiken de beslisboom. Fijn dat u dat doet, zo werken we er met zijn allen aan om zoveel mogelijk gezond te blijven.

Zo hebben wij ook af en toe de actie om u te contacten om uw kind op te halen bij klachten. Ook wij gebruiken hiervoor de beslisboom. Gelukkig merken we ook bij u begrip daarvoor. Hartelijk dank.

Ouderapp gaat weg, Parro komt eraan

We gaan starten met de voorbereidingen voor de omzetting naar het gebruik van Parro in plaats van de ouderapp. Dit is de tijdlijn die wij hanteren en hopen dat u ook de nodige handelingen in deze periode zult uitvoeren.

Dinsdag 16 maart ontvangt u, via de mail een schrijven met uitleg over de te ondernemen stappen voor in de week van 22 maart.

In de week van 22 maart ontvangt u de mails van Parro om de benodigde handelingen uit te voeren. Dit zal waarschijnlijk op woensdag 24 maart zijn, als wij u als ouders uitgenodigd hebben via het nieuwe systeem.

Mocht u als ouders, voor ons leerlingvolgsysteem, beiden hetzelfde e-mailadres hebben opgegeven, dan is er een kans dat er problemen ontstaan. Mocht dat zo zijn, laat het ons weten via horst@leerplein055.nl Wij kunnen dan bij één ouder de berichtgeving op "nee" zetten en zou het probleem opgelost moeten zijn. Wanneer het wel werkt, zult u de inlogcode, om beide het e-mailadres te gebruiken, aan elkaar moeten doorgeven.

Groep 1

Kunst
We leren deze week een nieuws versje over kunst: Een beetje rood en ook wat geel. Doe ik op mijn penseel. Een veegje hier, een likje daar. Een kloddertje in mijn haar. Ik ben een kunstenaar!

We herhalen de letters tot nu toe: i, r, p, s, m, k, e, d en b.

Taakje
Deze week mogen de kinderen alleen of met z'n tweeën een kunstwerk maken. Ze mogen helemaal zelf weten waarvan of hoe ze dit doen.

Muziek
De kinderen oefenen nog met het liedje 'In het museum' (van 123Zing).

Wilt u alert zijn op klachten bij uw kind zoals een verkoudheid. Uw kind mag dan namelijk niet naar school. Dat is niet in alle gevallen, daarom kunt het het beste de beslisboom bekijken. Alvast bedankt!

---

Groep 2

Thema: Kunst
In de afgelopen week hebben de kinderen mooie groepswerken gemaakt in de stijl van Wassily Kandinsky. Met vier kinderen beslissingen nemen is lastiger dan met twee. Hoe neem je een beslissing als meerdere kinderen  in het groepje b.v. wat anders willen. Een mooie ervaring voor de kinderen.

In de komende week gaan de kinderen werken met verf en gaan we aan de slag met het donkerder en lichter maken van kleuren.

Woordenschat: Logo3000 thuisversie
Zoals u weet kunnen de kinderen thuis Logo 3000 spelen op tablet en/of computer. Hier betaalt de school dure licenties voor.
Binnenkort informeren we bij u of u nog prijs stelt op de Logo 3000 thuisversie. Bij verschillende kinderen zien we nl. dat deze thuis niet wordt gebruikt. Dit is zonde. Mogelijk bent u de code kwijt. Laat het ons weten als dit het geval is.

Taakje groep 2
Deze week hebben de kinderen geen taakjes.

Juf Kelly
Morgen werkt juf Kelly met groep 2. Juf Cora heeft een administratieve dag.

---

Groep 3,4 en 5

Groep 3
Veilig Leren Lezen 

Deze week gaan we bezig met verkleinwoorden met -pje/-tje/-je en woorden die eindigen op -eer/-oor en -eur. We sluiten deze week kern 8 af en beginnen volgende week aan kern 9.

Rekenen
Deze week sluiten we blok 7 af met de toets en beginnen we aan blok 8. In blok 8 leren de kinderen:

• Getallen t/m 10 verdubbelen en getallen t/m 20 halveren.

• In een klok de wijzers tekenen bij een gegeven tijd in hele uren.

• Aangeven waar je uitkomt vanaf 0 op de lege getallenlijn bij een combinatie van sprongen van 10 en 1.

• In eenvoudige verhoudingsopgaven prijzen bepalen.

• Spiegelsymmetrie herkennen en de symmetrieas aangeven.

CITO
Deze week maken de kinderen de laatste cito toets (cito spelling).

Groep 4
CITO
Deze week maken de kinderen de laatste cito toetsen (cito spelling en begrijpend lezen).

Rekenen
Deze week starten wij met blok 8. In dit blok leren de kinderen werken met verhoudingstabellen, werken met de kalender en plus en minsommen tot 100.

Groep 3/4
Luizen
Er heersen luizen in de klas. Graag even uw kind thuis op luizen controleren.

Groep 5
CITO
Deze week maken de kinderen de laatste cito toetsen (cito spelling en begrijpend lezen).

Rekenen
Deze week starten we met blok 8. In dit blok gaan we aan de gang met het lezen van maken van grafieken en tabellen, werken met een verhoudingstabel en de plus en min sommen tot 1000.

Project "Grieken en Romeinen"
De laatste week van ons project is ingegaan. Wat hebben de kinderen al veel geleerd! De kinderen kunnen u van alles vertellen over de Romeinen en Grieken.

Na het afsluiten van dit project gaan we steeds meer verder met het project kunst en met name de kunstenaar Andy Warhol.

 

Groep 6,7 en 8

Kunstproject 
In beide groepen zijn wij bezig met het kunstproject.
Het onderwerp van ons kunstproject is Vincent van Gogh.
We leren en maken van alles wat met deze schilder te maken heeft.

Huiswerk groep 7
De kinderen hebben afgelopen donderdag een aantal stencils van Engels als huiswerk meegekregen.
Deze stencils moeten aankomende donderdag 18-3 af zijn.

Paaseitjesactie
Afgelopen vrijdag hebben vrijwel alle kinderen hun paaseitjesformulier weer ingeleverd.
Wij gaan nu de paaseitjes inkopen, vervolgens moeten we deze gaan inpakken en de bestellingen klaar gaan zetten.
Wanneer de bestellingen klaar staan kunnen de kinderen hun bestelling meenemen.
De paaseitjes moeten in de week voor de Pasen (week van 29 maart) afgeleverd worden.
U ontvangt daarna van ons via de mail een betaalverzoek.
Wij ontvangen de bestellijsten graag weer nadat de bestellingen afgeleverd zijn!

---

De Horst is onderdeel van Leerplein055