nieuwsbrief Daltonschool De Horst 31 mei 2021
---

Van de directie

Nieuwe protocollen op de website
Afgelopen maanden hebben wij met elkaar gewerkt aan drie nieuwe protocollen voor de school. Dit zijn het anti pestprotocol, het gedragsprotocol en de uitwerking van burgerschap. Deze documenten zijn te vinden op de website bij het onderdeel sociale veiligheid en burgerschap. Mochten er vragen over zijn, mail deze dan naar horst@leerplein055.nl

Inspectie thema onderzoek
Wij zijn aangewezen om mee te doen met het thema onderzoek van de inspectie op het gebied van "Gevolgen van de coronacrisis in het basisonderwijs". Doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen op de gevolgen van de coronacrisis voor de ontwikkeling van de leerlingen in het basisonderwijs. De inspectie komt hiervoor niet op school. Wij hebben op 8 juni digitaal overleg hierover met de inspecteur. Er komt van dit thema onderzoek ook geen verslag of beoordeling.

Resultaten eindtoets OBS de Horst
De afgelopen jaren, toen de eindtoets is afgenomen, scoorden wij als school altijd hoog en goed. Wij hoopten natuurlijk dat de score dit jaar ook goed zou zijn. De uitslag gaf echter aan dat wij 0,3 onder het landelijk gemiddelde zitten. Heel erg jammer, ondanks dat de kinderen in dit aparte schooljaar allen hun best hebben gedaan. De kinderen zijn zelf gelukkig heel blij met de resultaten die zij hebben behaald.

Kamp
De ouders van groep 8 hebben inmiddels de informatie gekregen. Dit schooljaar kunnen/mogen de kinderen van groep 8 wel op kamp. We mogen niet naar de Waddeneilanden. We hebben gelukkig nog een andere locatie in Giethoorn kunnen vinden.  De kinderen van groep 7 zijn die dagen gewoon op school.

Gezien de restricties die er nu nog zijn over het mengen van de groepen hebben wij er bewust voor gekozen om niet groep 7/8 op kamp te laten gaan. De vooraf gestelde restricties die we dan hadden moeten uitvoeren, waren voor ons niet haalbaar.

Schoolreis
Zoals het er nu uit ziet kunnen we bij de start van het volgende schooljaar weer op schoolreisje. Daar streven wij in ieder geval naar voor de groepen 1 t/m 7. Groep 8 gaat volgend schooljaar op kamp.

Groep 1

Afsluitingsweek thema lente
Deze week is het eindelijk weer om de moestuintjes te gaan planten. Morgen en woensdag gaan we daarmee aan de slag.

Vandaag hebben we de zandtafel geleegd en schoongemaakt. Vanaf morgen wordt dat een watertafel....De kinderen kunnen niet wachten.

Arie heeft de letter ee gebracht vandaag, iets later dan verwacht. Daar hebben we woorden bij verzonnen.

Taakje
De kinderen moeten een boerderij bouwen in de bouwhoek, met plekjes voor alle jonge dieren die zijn geboren.

Eten en drinken
Vandaag toch tijd kwijt geweest aan bekers zoeken, welke is van wie. Graag op alle bekers, trommels en pakjes de naam van uw kind. Bedankt!

Stagiaire
Vanaf vandaag is juf Samantha weer bij ons in de klas. In ieder geval op maandag en dinsdag, soms op andere dagen om haar uren vol te maken.

Parro
Vanaf vorige week kunnen alle ouders mij via Parro chatberichten sturen. U kunt vragen stellen of uw kind ziekmelden bijvoorbeeld.

Groep 2

Taakjes
- Samenwerken in de bouwhoek. De stappen: afspreken wat er gebouwd gaat worden, plan maken en samen bouwen.
- Werkblad met de b.

Arie de letterkanarie
Herhalen: de  b van been
De kinderen kunnen al mooie woordjes maken met de volgende letters:  i,k,s,m,p,aa,r,e,v,n,ee,t.
Zo af en toe krijgen de kinderen een rijtje woordjes mee naar huis. Op school doen we leesspelletjes met deze woorden. Het is niet zo dat alle kinderen deze woorden moeten kunnen lezen.

Rekenen
Ook deze week zijn we bezig met puntentelling.

Bouwstukken
Wat is een bol, balk, kubus, halve kubus, kwart kubus, , cilinder kegel, tegel, paal? Gaan we deze week nog een keer bespreken.

Dansdoek, spelparachute
Dit zijn namen voor een groot rond doek waar we al een aantal weken erg leuke oefeningen mee doen. De kinderen vinden het geweldig! We gebruiken hem in de gymles, de dansles en tijdens de kanjertraining. Samenwerken en reageren op elkaar is hierbij erg belangrijk.

Parro
De chatfunctie van Parro is voor u opengezet. U kunt mij via deze weg contacten.

 

Groep 3, 4 en 5

 Groep 3
Veilig Leren Lezen
De kinderen zijn deze week begonnen aan kern 11. We zijn druk bezig met de woorden die eindigen op -ig en -lijk. Deze week zullen we ook gaan starten met de AVI en DMT toetsen. Blijf het lezen thuis goed oefenen.

Rekenen
Deze week sluiten we blok 10 af met een toets en beginnen we volgende week aan blok 11.

Groep 4
Rekenen
Deze week sluiten we blok 10 af met een toets en beginnen we volgende week aan blok 11.

Lezen
Deze week zullen we ook gaan starten met de AVI en DMT toetsen. Blijf het lezen thuis goed oefenen.

Groep 5
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden voor groep 5. Zodra er nieuws is, wordt dit vermeld in Parro.

 

Groep 6, 7 en 8

Groep 6
De kinderen hebben vandaag de stencils meegekregen voor de volgende topografie toets. Deze toets is volgende week woensdag 9 juni en gaat over de provincie Zuid-Holland.

Groep 7
Donderdag 10 juni moeten alle kinderen op de fiets naar school komen. Deze fiets wordt dan gecontroleerd voor het praktisch fietsexamen. Dit moet dus de fiets zijn waar ze het examen ook op fietsen.

Groep 8
In Parro staat de informatie voor de ouders van de groep 8.

Juffendag

Op woensdag 30 juni zullen alle juffen hun verjaardag vieren met de "juffendag" op school. Iedereen viert dit in de eigen klas. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.

Verdere informatie volgt nog per groep.

 

De Horst is onderdeel van Leerplein055