nieuwsbrief Daltonschool De Horst 21 juni 2021
---

Van de directie

Tweeter van 14 juni 2021 gemist
U heeft misschien de Tweeter van 14 juni gemist. Wij hebben gemerkt dat deze vorige week per abuis niet is samengesteld en verzonden. De berichten die nog van toepassing zijn, worden deze week meegenomen in de Tweeter.

CMK subsidie toegekend
Gigant is penvoerder voor de subsidie van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Voor de aankomende vier schooljaren konden een aantal scholen zich aanmelden om betrokken te worden bij deze subsidiegelden en inzet daarvan binnen de school.

Wij hebben ons als school daarvoor aangemeld en een intakegesprek gevoerd met medewerkers van Cultuurwijzer (een onderdeel van Gigant). Tot onze vreugde zijn wij één van de scholen die daaraan mag gaan deelnemen. Dit betekent dat wij de komende vier jaar in Apeldoorn werken aan het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).

Wilt u hier meer over lezen, dan kunt u deze link gebruiken:  Cultuurwijzer

Groep 1 t/m 4 vrijdag 25 juni en maandag 28 juni vrij
Zoals in het rooster aangegeven zijn de kinderen van groep 1 t/m 4 aanstaande vrijdag en maandag vrij. De teamleden hebben overlegmomenten over de voorbereidingen van het nieuwe schooljaar.

Personele bezetting van de groepen schooljaar 2021-2022
Velen van u proberen bij de leerkrachten te horen welke groep zij volgend jaar gaan krijgen. De verwachting was dat dit deze week rond zou zijn, echter dat is niet het geval. Ik had u echter beloofd om eind juni iets te communiceren hierover. Daarom geef ik per groep aan wat voor nu al bekend is. Wij zijn druk bezig om de laatste open plek ook bezet te krijgen.

Groep 1      Sanne Jansen (hele week)
Groep 2     Severine Jaunin (ma, di, wo, vr) en Annemieke de Groot (do)
Groep 3     Annemieke de Groot (di en wo), de andere dagen zijn nog een vacature (ma, do en vr-0)
Groep 4/5 Michelle van Bennekum (hele week)
Groep 5/6 Vera Mossink (hele week)
Groep 7     Ank Wickel (ma, di, wo, om de week, do en vr), Jeanette Paul (wo, om de week)
Groep 8     Jeanette Paul (ma en di), Marcella Stans (wo, do en vr).

Juf Ingie heeft een vaste baan bij een andere school geaccepteerd en zal ons aan het einde van het schooljaar verlaten. Heel fijn voor haar en wij wensen haar veel succes, echter jammer voor ons. Juf Ank is een ervaren leerkracht vanuit een andere school binnen Leerplein055.

Versoepelingen mogelijk
Op dit moment overleggen wij nog met elkaar over de versoepelingen die vanaf maandag 28 juni zijn aangekondigd. Woensdag of donderdag ontvangt u daarover een extra bericht van mij via de Parro app.

Groep 1

Thema
De krokodil die niet van water hield is nog het thema. We maken er deze week een verteltafel bij, zodat de kinderen het verhaal na kunnen spelen.

Taakje
De kinderen moeten deze week plannen wanneer ze in de watertafel willen spelen. Veel kinderen kiezen er zelf voor, maar voor sommige kinderen is het onbekend.

Moestuintjes
Zoals jullie in Parro hebben kunnen zien, zijn de moestuintjes goed gegroeid. De kinderen vinden het prachtig om te zien hoe snel dat gaat.

Gymschoenen
Er zijn nog een paar kinderen die geen gymschoenen op school hebben liggen. Willen jullie gymschoenen mee naar school nemen, zodat deze op school kunnen blijven. Als kinderen geen gymschoenen hebben, moeten ze op hun blote voeten en dat is niet altijd wenselijk qua hygiëne.

Groep 2

Thema
het thema zomer en vakantie en ....het thema EK voetbal.

Juf Kelly
Dinsdag staat juf Kelly voor de groep. Juf Cora heeft dan een administratieve dag.

Leren strikken
Er zijn al enkele kinderen die hun strikdiploma hebben gehaald. Het is reuze fijn wanneer de kinderen kunnen strikken voordat ze naar groep 3 gaan. We gaan er op school mee aan de slag, maar aan u de oproep ook thuis even goed te oefenen.

Citotoetsjes
Deze week doen we de laatste citotoetsjes

Juffendag
Hierover in de volgende tweeter meer.

Groep 3, 4 en 5

Vrijdag 25 en maandag 28 juni
Op deze dagen is de onderbouw (groep 1 t/m 4) vrij.

Groep 3
Veilig Leren Lezen
Deze week sluiten we kern 11 af en starten we met kern 'afsluiting'. Dit zijn de laatste loodjes voor de zomervakantie.

Groep 4
Rekenen
Deze week sluiten we blok 11 af met de toets en beginnen we volgende week aan blok 12.

Groep 5
Rekenen
Deze week sluiten we blok 11 af met de toets en beginnen we volgende week aan blok 12.

Groep 6, 7 en 8

Groep 6
Woensdag 23 juni is de volgende topografie toets alweer. De stencils voor deze toets hebben de kinderen vorige week mee naar huis gekregen. (Hoofdstuk 7 Noord Holland)

Met enkele kinderen die afwezig zijn geweest heb ik aparte afspraken gemaakt.

Groep 7
De fietsen voor het fietsexamen zijn gekeurd. De fietsen zagen er goed uit, onze complimenten! Aankomende donderdag is het praktijk verkeersexamen. We vertrekken om 8.45 uur van school. Vergeet je fiets deze dag niet mee te nemen!!

Volgende week (maandag 28 juni)  hebben de kinderen een topografie toets, de stencils hebben de kinderen vandaag mee naar huis gekregen.

Groep 8
Als het kopieerapparaat gemaakt is, is het de bedoeling dat de kinderen deze week het boekje over het schoolkamp mee naar huis krijgen. Het programma staat er ook in, maar natuurlijk verklappen we niet alle activiteiten.

Van de overblijf voorbereiding aankomend schooljaar

Beste ouders/ verzorgers,

Zoals vermeld in de tweeter zal de TussenSchoolse Opvang (TSO) na de zomervakantie weer starten.

Om gebruik te kunnen maken van deze opvang dient uw kind aangemeld te zijn bij de TSO-assistent, zodat u als ouder kunt aangeven wanneer u hiervan gebruikt wenst te maken.

De meeste ouders/verzorgers zijn al bekend met ons systeem en hebben hun kind al aangemeld. Echter willen we de ouders/verzorgers van de nieuwe kinderen erop wijzen zich hier aan te melden. Dit zodat ook deze kinderen, als dat nodig is, in het nieuwe jaar gelijk gebruik kunnen maken van de TSO.

Wilt u uw kind aanmelden bij de TSO-assistent dan kunt u een inschrijfformulier opvragen door een mail te sturen naar overblijvendehorst@gmail.com.

Voor verdere vragen kunt u ook terecht bij Samantha Chafe (moeder van Delilah uit groep 5 en Logan uit groep 2).

Met vriendelijke groet,

Samantha Chafe en Evelyn Weskamp.
Bestuur TSO de horst.

De Horst is onderdeel van Leerplein055