nieuwsbrief Daltonschool De Horst 26 augustus 2021
---

Van de directie

Maandag 30 augustus 2021 de eerste schooldag
Fijn dat wij maandag de kinderen weer kunnen ontvangen. Wij hopen dat u mooie weken achter de rug heeft. Wij beginnen om 8.30 uur en gebruiken de hoofdingangen van de school (mits er geen andere restricties zijn). De ouders blijven op het plein en houden zich aan de op dat moment geldende normen van afstand etc.

Op de eerste dag zullen de leerkrachten de kinderen buiten komen ophalen.

Mocht u in het buitenland geweest zijn, of om andere redenen in quarantaine moeten verblijven, dan graag even doorgeven via het mailadres horst@leerplein055.nl

Ziekmeldingen van uw kind via Parro ouderportaal

Wij hebben als school het ouderportaal opengesteld. Dit betekent dat u vanaf nu zelf uw kind via Parro kunt ziekmelden en niet meer naar de school hoeft te bellen. De melding wordt automatisch in ons leerlingvolgsysteem verwerkt, zodat de leerkracht op de hoogte is.  Mocht uw kind naar de arts, tandarts of verplicht in quarantaine moeten, dan kunt u dit ook via de Parro app aan ons doorgeven. Dan wordt er ook van u verwacht dat u een eindtijd invult.

Geen fysieke startreceptie op school op 1 september
Gezien de ontwikkelingen en er nog niet veel ouders tegelijk op school kunnen komen, hebben wij moeten besluiten de startreceptie van aanstaande woensdag niet te laten doorgaan.

De informatie van de groep krijgt u van de leerkracht aangeleverd.

Chatgebruik via Parro tussen ouders en leerkracht(en) van uw kind
Volgende week woensdag zullen de leerkrachten van uw kind een chat met u via Parro opstarten waar de ouders en (beide) leerkrachten de informatie kunnen volgen. Op deze manier hebben altijd meteen beide ouders en de (beide) leerkrachten de informatie vanuit de chat beschikbaar.

Deze chat kunt u ook gebruiken om, indien nodig, contact met de leerkracht te hebben.

Gymrooster
Op vrijdag zijn onze gymlessen. Het rooster is als volgt:
Groep 4/5        8.45 u
Groep 5/6      10.00 u
Groep 3          11.00 u
Groep 7          13.00 u
Groep 8          14.00 u

Op maandagmiddag zullen de kleutergroepen 1 en 2 gebruik maken van de grote gymzaal onder leiding van hun eigen leerkracht en de onderwijsassistent. De leerkrachten zullen u daar zelf verder informatie over verstrekken op het moment dat dat gaat starten.

Traktaties op school
Afgelopen schooljaar werd het uitdelen van traktaties een ervaring op zich. Wij bemerkten dat ouders er graag iets groots van maken inclusief cadeautjes en al. Daar hebben wij met het team over gesproken.

Wij blijven bij onze huidige afspraken en streven naar gezonde traktaties. Wanneer de traktatie te veel is, wordt niet alles uitgedeeld, maar mee naar huis gegeven. Cadeaus bij de traktaties worden niet meer geaccepteerd. Voor gezonde traktaties, kunt u altijd inspiratie opdoen op verschillende websites.

Nieuwe wetgeving voor ouderbijdrage per 1 augustus 2021
In de schoolgids is een nieuwe pagina opgenomen over de wetswijziging ouderbijdrage. Voor onze afspraken binnen school veranderd er niets. Wij lieten altijd al alle kinderen meedoen met de activiteiten en schoolreisjes die georganiseerd waren. Dit is nu wettelijk vastgelegd. Wel hopen wij dat velen van u wel de vrijwillige bijdrage blijven betalen. Met de medezeggenschapsraad en de ouderraad gaan wij nog verder in overleg over de uitwerking van deze wetswijziging. De brochure over dit onderwerp kunt u hier benaderen.

Groep 1

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad.
Zoals u wellicht voor de vakantie al heeft gelezen, mogen de ouders nog niet de school in. De kinderen mogen, net als voor de vakantie, zelfstandig via de kleuteringang naar binnen. Vanaf 8.20 uur staan de juffen bij de ingang om de kinderen te verwelkomen.

Eten en drinken
Het is erg fijn als de namen van de kinderen op de bekers, bakjes en het fruit worden gezet, dat scheelt een hoop tijd bij het uitdelen.

Gymmen
De gymschoenen mogen weer mee naar school. Zou u even willen controleren of de maat nog klopt?

Vanaf dit schooljaar gaan we ook om de week in de grote gymzaal gymmen, hier mogen alleen schoenen met lichte zolen gedragen worden.

Groep 2

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad.
Zoals u wellicht voor de vakantie al heeft gelezen, mogen de ouders nog niet de school in. De kinderen mogen, net als voor de vakantie, zelfstandig via de kleuteringang naar binnen. Vanaf 8.20 uur staan de juffen bij de ingang om de kinderen te verwelkomen.

Eten en drinken
Het is erg fijn als de namen van de kinderen op de bekers, bakjes en het fruit worden gezet, dat scheelt een hoop tijd bij het uitdelen.

Gymmen
De gymschoenen mogen weer mee naar school. Zou u even willen controleren of de maat nog klopt?

Vanaf dit schooljaar gaan we ook om de week op de maandagmiddag in de grote gymzaal gymmen, hier mogen alleen schoenen met lichte zolen gedragen worden.

Groep 3

Het nieuwe schooljaar gaat weer beginnen. De juffen zien er naar uit om de kinderen maandag in de klas te ontvangen. Juf Marjolein is nieuw op school en juf Annemieke komt van groep 4/5 naar groep 3. Wij hopen dat de kinderen zin hebben om te beginnen in groep 3. We zullen de eerste weken vooral bezig zijn met elkaar leren kennen, de verschillende methodes ontdekken en een begin te maken met onder andere lezen, rekenen en schrijven.  

Groep 4,5 en 6

We hopen dat jullie allemaal een hele fijne vakantie hebben gehad. We hebben er weer zin in om van dit komende schooljaar weer iets moois te maken met elkaar. Zoals u al heeft kunnen lezen, zijn ouders nog niet toegestaan in de school en komen de kinderen weer zelfstandig naar binnen. Natuurlijk vangen wij de kinderen binnen op.

Gymspullen
Wilt u nog even controleren of de gymschoenen nog passen voor ze mee naar school gaan?

Tot slot willen wij Motasem heel veel plezier wensen op de Horst!

Groep 7

Allereerst hoop ik dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en alweer zin heeft om te starten. Voor mij persoonlijk is het (leuk) spannend. Een nieuwe school , nieuwe collega's en een nieuwe klas. We hebben elkaar voor de vakantie al even gezien en dat was voor mij heel gezellig. Wat een verrassing dat jullie zulke mooie tekeningen hebben gemaakt om mij welkom te heten. Ik vind het heel leuk om jullie te leren kennen en ik hoop dat we een fijn schooljaar zullen hebben met elkaar. Ik wens Louise een hele fijne tijd op De Horst en hoop dat  ze snel haar plekje zal vinden binnen de groep.

Groep 8

Wij hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad! De klas is ingericht en wij hebben zin in een fijn en leerzaam jaar. Via Parro houden wij u het komend schooljaar op de hoogte van alle activiteiten en belangrijke zaken.
Wilt u voor de eerste gymles controleren of de gymschoenen nog passen? We hopen u snel te ontmoeten tijdens de startgesprekken.

De Horst is onderdeel van Leerplein055

---