nieuwsbrief Daltonschool De Horst 16 september 2021

Van de directie

Fietsen rondom school
Gelukkig maken velen van u gebruik van de fiets om naar school te komen. Ik krijg echter signalen dat er ook gefietst wordt op het trottoir, terwijl er op dat moment ook veel ouders met kinderen lopen. Dit is niet handig. Wilt u er met elkaar op letten, dat er op trottoir gelopen wordt aub.

Project Wereldoriƫntatie op school
We zijn gestart met het eerste project van onze nieuwe Wereldoriƫntatie methode "Blink". Dit is in de plaats van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. In projectvorm bieden wij nu deze onderdelen aan. Ik bemerk zeer enthousiaste leerkrachten en kinderen. Via Parro wordt er met u ook informatie over gedeeld, zodat u kunt volgen waar wij het over hebben in de groepen. Het ontdekkend en onderzoekend leren binnen het Daltononderwijs wordt hiermee geborgd, naast het verkrijgen en zoeken van de actuele kennis van het project.

Open dag op 6 oktober gaat door!

Aanmelden is verplicht

Op woensdag 6 oktober doet onze school mee aan de gezamenlijke open dag van basisscholen in Apeldoorn. Fijn dat dit weer mogelijk is!

Wij bieden ouders graag de mogelijkheden om een goede schoolkeuze voor hun kind te kunnen maken. Sfeer proeven op school speelt daarbij een belangrijke rol. Tijdens de open dag op 6 oktober kunnen ouders van 09.00 tot 12.00 uur een bezoek brengen aan onze school.

Ouders moeten zich wel vooraf aanmelden voor de open dag. Aanmelden doen ouders online via de website basisscholenapeldoorn.nl. Wij zorgen 6 oktober natuurlijk voor een veilige rondleiding door de school, passend bij de actuele corona-maatregelen.

Kent u ouders in je omgeving die op zoek zijn naar een basisschool? Attendeer ze gerust op de open dag van 6 oktober!

Groep 1

Thema
Deze week mochten de kinderen hun favoriete knuffel meenemen om te laten zien.
Ook onze themamuur met de foto's van onszelf is aangevuld. Als uw kind nog geen foto van zichzelf en/of familie heeft meegenomen, dan kan dit nog steeds.

Cijfers leren
Maandag hebben we het eerste cijfer geleerd, de 1. We hebben gekeken naar het getalsymbool, de vingerbeelden en de dobbelsteen. Daarna zijn we in het lokaal op zoek gegaan naar spullen die horen bij de 1: 1 ridder, 1 auto en 1 panda. 

Gymmen
Het was even wennen in de grote zaal met al die onbekende spullen, maar het was erg leuk.
Iedereen had rekening gehouden met de kleding van de kinderen, zodat ze dit zelf uit en aan konden trekken. Fijn.
Helaas hadden we wel twee paar schoenen met veters. Schoenen met klittenband zijn handiger, aangezien de kinderen deze helemaal zelf aan en uit kunnen trekken.
Verder hoeven de kinderen geen eigen gymtas mee naar school te nemen. Ze krijgen een tasje van school die ze in groep 1 en 2 houden. Dit tasje blijft met de gymschoenen op school.

Huisbezoeken
We zijn begonnen met de huisbezoeken, erg leuk om de kinderen in een andere omgeving te zien en te spreken.

Calamiteitenformulieren
Hierbij nogmaals een oproep voor het inleveren van de calamiteitenformulieren. Het is erg belangrijk dat wij deze formulieren weer van u ontvangen.

Groep 2

Informatie over groep 2 zal gedeeld worden in Parro. 

Groep 3

Rekenen
We hebben de toets van het eerste blok gemaakt. De kinderen hebben de lesstof netjes opgepikt. Deze week oefenen we nog met de moeilijke onderdelen en maken we moeilijkere sommen van de onderdelen die we goed begrepen. Volgende week starten we met het volgende blok. We beginnen met te kijken wat we al goed kunnen van het blok, zodat we de lessen hierop aan kunnen passen, zowel voor de hele groep als voor kinderen individueel. We gaan aan de slag met tabellen en tellen/ herkennen van de getallen 0 t/m 12.

Lezen
We hebben de start kern afgesloten en zijn begonnen met kern 1. De kinderen hebben de p en aa gehad en de komende dagen komen daar de r, e en v bij. Nu de kinderen wat meer letters kennen, wordt het steeds leuker om zelf woorden te maken. Naast het lezen kunt u dit thuis ook met de kinderen doen. De eerste leesbladen zijn mee naar huis gegaan. U kunt dit gebruiken om het lezen thuis te oefenen. Op de leesbladen zullen woordrijtjes staan en zinnetjes/ verhaaltjes. Dit om beide manieren van lezen te oefenen. Bij de rijtjes woorden kunnen de kinderen soms gebruik maken van een vorig woord. Er staat bijvoorbeeld eerst ik en het woord eronder is sik. In plaats van helemaal opnieuw lezen, zou het mooi zijn als de kinderen de s voor ik zoemen. Om het lezen thuis op dezelfde manier aan te pakken als op school, nogmaals deze link naar hoe wij het lezen oefenen. In de klas merken we dat sommige kinderen hakkend lezen (ze benoemen de letters dan los zoals: s  i  k) Dit is niet erg, maar e moeten het woord dan nog wel plakken, dus het woord zeggen (sik). Als u het lezen samen thuis oefent, is het belangrijk dat u het zoemend voor doet. Zo krijgen ze er steeds meer ervaring in.

Wereldorientatiƫ
Via parro hebben de ouders een informatiebrief gekregen over ons eerste onderwerp "mijn familie en ik". Hierin wordt ook aangegeven dat er dingen nodig zijn van thuis. Als dat het geval is zullen we via Parro een bericht uitdoen met een datum en wat er nodig is.

Startgesprekken
Dit jaar doen we voor het eerst startgesprekken. Deze zijn vooral bedoeld om elkaar beter te leren kennen. We bespreken bijvoorbeeld wie uw kind is, wat we van elkaar moeten weten, wat hij of zij wilt leren en wat ze daarbij nodig (denken te) hebben. Het is daarom belangrijk dat uw kind mee komt, anders kan het gesprek niet doorgaan.

Groep 4, 5 en 6

Startgesprekken
Afgelopen woensdag zijn de startgesprekken van start gegaan. Volgende week zijn er nog een aantal data waarop deze gesprekken plaatsvinden. Ter herinnering: Het gesprek is met de leerling, de ouder(s) en de leerkracht. Ook vindt het gesprek plaats in het lokaal en kun je het lokaal bereiken via de buitendeur van het lokaal.

Blink

In het project van Blink gaan de kinderen een ik-jij poster maken. Aan de ene kant maken zij zichzelf zichtbaar op de poster aan de hand van foto's, plaatjes, tekst en tekeningen. Dit kunnen familiefoto's zijn, dingen wat je belangrijk vindt (foto van een zwemdiploma, beker etc.) of wat je lekker vindt om te eten en welke talen je misschien thuis spreekt. Het zou fijn zijn als ieder kind wat beeldmateriaal mee kan nemen voor de poster om op te plakken.

Aan de andere kant van de poster kiezen zij een land uit wat zij graag verder willen onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe leven de kinderen in China? Zij gaan dan ook hier informatie en beeldmateriaal over het land/kind daar verzamelen. Dit doen zij ook op school, maar misschien kunnen zij thuis al wel bedenken welk land zij kiezen en wat ze dan zouden kunnen opzoeken op de laptop.

Groep 7 

Kilometerlezen
Groep 7 is in Parijs aangekomen met het kilometerlezen. Dit hebben we gevierd met een lekker croissantje. We zijn nu onderweg naar Rome.

Blink
Met Blink moeten de kinderen langzamerhand gaan bedenken naar welke familie uit de geschiedenis ze onderzoek gaan doen. De volgende stap is het maken van onderzoeksvragen en het zoeken naar informatie. De uitkomsten worden verwerkt in een lapbook. Leuk om het enthousiasme bij de kinderen te zien.

Grej of the Day
Nieuw is "Grej of the Day" ( ding van de dag). Iedere vrijdag krijgen de kinderen een raadsel mee naar huis. Op maandag volgt er een korte les over het onderwerp van het raadsel. Hierna worden er aantekeningen gemaakt in het projectschrift en extra informatie gezocht op de chromebooks. In de klas wordt een themakaartje vastgemaakt aan de wereldkaart. Op deze manier komen er heel veel verschillende onderwerpen aan bod gedurende het schooljaar. Dit alles onder het motto "Kennis is Cool". Het is extra leuk als u thuis met uw kind napraat over het onderwerp van de week.

Groep 8

Informatie-avond groep 8
Wat fijn om zoveel ouders en kinderen te zien tijdens onze online informatie-avond over het VO.
De powerpoint waarom gister gevraagd werd, stuur ik vandaag of morgen.

Adviesgesprekken
De tijden voor de adviesgesprekken vallen samen met de doe-middagen in november.
Het lijkt ons handig om de tijden voor de adviesgesprekken snel open te zetten, zodat iedereen zich kan intekenen
voor het adviesgesprek en de doe-middagen.
Als het lukt zet ik de tijden voor de adviesgesprekken morgen open en anders volgende week.

Krantenkring
Vorige week vrijdag zijn wij begonnen met de Krantenkring.
Iedere vrijdag behandelen drie kinderen recente krantenartikelen.
Vorige week waren er interessante artikelen en mooie discussievragen.

Schoolfotograaf

 Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober komt de schoolfotograaf bij ons op school. Deze dagen zullen de individuele foto's, de individuele foto's en de groepsfoto's gemaakt worden. De broertjes/zusjes foto's worden op dinsdagmiddag gemaakt. Ook is het deze middag tussen 14.00 en 15.00 mogelijk om uw kind samen met broertjes en/of zusjes op de foto te gaan die (nog) niet bij ons op school zitten. Als al uw kinderen bij ons op school zitten, zorgen wij ervoor dat deze foto gemaakt wordt en hoeft u zich dus niet op te geven. Zijn er broertjes en/of zusjes die niet bij ons op school maken en wilt u gebruik maken van de mogelijkheid een foto van hun te laten maken kunt u dit mailen naar: jpaul@leerplein055.nl

Wij laten u dan weten hoe laat u op school verwacht wordt om de foto te laten maken. (dinsdag 5 oktober tussen 14.00 uur en 15.00 uur)

Op maandag 4 oktober worden er foto's gemaakt van de groepen 1, 2, 3 en 4/5, ook worden de peuters deze dag gefotografeerd. Op dinsdag 5 oktober zijn de groep 5/6, 7 en 8 aan de beurt. De groepsfoto's worden gemaakt op de dag dat ook de individuele foto's van de kinderen worden gemaakt.

---

De Horst is onderdeel van Leerplein055