nieuwsbrief Daltonschool De Horst 13 januari 2022

Van de directie

We mogen weer
Het was ontzettend mooi om maandag bijna alle kinderen en de leerkrachten weer te zien op school. Je kon merken dat de kinderen elkaar graag wilde ontmoeten en wij ze ook graag weer wilde zien. We hopen dat het zo kan blijven.

Maandag 17 en dinsdag 18 januari groep 1 vrij
Juf Sanne heeft twee studiedagen voor het geven van de kanjertraining lessen. De kinderen van groep 1 hebben aanstaande maandag en dinsdag vrij.

Afvalscheiding
Op school zijn we begonnen met ook de gft en plastic van het afval te scheiden. Deze worden nu ook apart opgehaald.

Dinsdag fruit vanuit de overblijf is terug
De dinsdag was altijd de dag dat de overblijf voor fruit zorgde. Dit is deze week weer opgestart. Dus op dinsdag is er fruit voor de kinderen vanuit school. Dat hoeft u dan niet mee te geven voor het 10-uurtje. Mag wel, maar hoeft niet.

Ook stimuleren wij het drinken van water, vooral ook op deze dag.

Groep 1

Het goede voornemen van groep 1
Groep 1 heeft samen een goed voornemen voor de rest van het schooljaar bedacht. We gaan minder aan elkaar zitten. Vooral tijdens het spelen waren ze heel wild en zaten ze vaak aan elkaar. De kinderen hebben nu zelf bedacht dat ze dit minder gaan doen.

Kleding op de maandag
Op maandag gaan we altijd gymmen. Het is erg fijn als uw kind dan kleding, maar ook schoenen, aan heeft die hij of zij zelf uit en aan kan trekken.

Letter van de week
Deze week hebben we weer een nieuwe letter geleerd, de e. In de klas hebben we al over woorden met de e nagedacht en ook de letterflat mag weer gevuld worden. De kinderen mogen dus spulletjes meenemen die horen bij de letter e. Graag ook goed opletten of de e niet klinkt als een ee of u, zoals bijvoorbeeld bij regen.

Nieuwe thema
Volgende week starten we met een nieuw thema, ziek zijn/ziekenhuis. De huishoek is inmiddels omgebouwd tot een ziekenhuis, hier kunnen de kinderen met verbandjes en gaasjes aan de slag.
Ze hebben de hoek deze week al even mogen ontdekken en de juf mocht de patiƫnt zijn. Toen alles weer opgeruimd werd, was de juf inmiddels een mummie.

Ritsen en knopen 
We verliezen dagelijks veel tijd voor het buitenspelen omdat ik veel kinderen moet helpen bij het sluiten van de jassen, het gaat zowel om knopen als ritsen.  De kinderen proberen elkaar te helpen, maar hierbij nogmaals de oproep om thuis te oefenen met het dichtdoen van de jassen.

Groep 2

Nieuwe thema
Vanaf maandag gaan we werken over het thema 'ziek zijn'. Als themahoek maken we een dokterspraktijk met wachtkamer.
Bedankt ouders voor alle spullen die we hebben gekregen!!!

Letters
Deze week heeft Arie de Letterkanarie de letter e gebracht, zoals uitgesproken in de woorden ekster, rem en elleboog. De kinderen mogen weer spullen meenemen voor de letterkast. Graag spullen waarvan de e ook als e uitgesproken wordt (korte klank). Bedankt!

Groep 3

Lezen
Na de vakantie zijn we in kern 6 gestart. Dit is de laatste kern waarin we letters leren. Hierna leren we vooral klankgroepen en komt er meer aandacht voor begrijpend lezen en spellingsafspraken. In deze kern komen nog een aantal twee-tekenklanken (Au, ui, ei) aan bod. Best pittig dus om in twee a drie weken te leren. De huiswerkbladen zullen deze klanken ook bevatten, dus hopelijk oefenen de kinderen ze thuis ook.

Rekenen
Dit blok hebben we voor het eerst aandacht voor klokkijken. De kinderen oefenen met het aflezen van het hele uur. Ook besteden we aandacht aan verhaalsommen. Dit komt straks veel in de cito terug. Een voorbeeld van een verhaalsom is: De meester heeft 13 scharen. Hij geeft er 9 weg. Hoeveel scharen zijn er nog? Op deze manier wennen de kinderen aan de vraagstelling. Verder werken we aan de doelen:

• getallenrij invullen tot en met 20 vanaf een willekeurig getal.

• groepjes van 5 maken

• splitsen

Groep 4, 5 en 6

Beste wensen!
Natuurlijk de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Groep 4/5
Deze week hebben wij het woordendictee van thema 4 bij spelling gedaan en de rekentoets van blok 5.
Volgende week starten wij in groep 4 en 5 met het nieuwe blok van rekenen, blok 6.
De CITO toetsen worden ook weer bijna afgenomen, probeer het lezen thuis nog goed te oefenen!

Groep 5/6

Nieuw project
We zijn gestart met het nieuwe project van onze methode Blink. U heeft inmiddels de ouderbrief ontvangen via Parro. Het onderwerp is communicatie. We gaan kijken naar communicatie door de hele geschiedenis en we beginnen bij de prehistorie. We gaan van de ijsmummie Otzi naar grottekeningen, morse code, pamfletten in de Middeleeuwen, zo naar radio en televisie.

Groep 7

Gelukkig kwam op 3 januari het verlossende antwoord en mochten we maandag weer fysiek naar school. Het was fijn om iedereen weer te zien en aan de verhalen te horen hadden de kinderen een fijne vakantie gehad. We hopen van harte dat de rest van dit schooljaar normaal mag verlopen.

Maandag zijn we gestart met de pilot "Leren leren". Juf Nienke heeft een les gegeven over de werking van de hersenen en wat er nu precies gebeurt als we iets gaan leren. Om goed te kunnen leren is het nodig om je gedrag te kunnen sturen en impulsen te kunnen beheersen. Dit maken we visueel d.m.v. het anker. Kinderen leren om te denken volgens een stappenplan:

• ik wil iets gaan doen

• ik denk even na

• ik maak voor mezelf een goede keuze

• ik ga tot actie over

Elke dag noteren de kinderen in hun schrift op welk moment het is gelukt om het anker op een goede manier te gebruiken. Gedurende de dag kan er een anker verdiend worden als de leerkracht ziet dat het gelukt is om op een goede manier met leren bezig te zijn. Dit anker komt ook in het schrift en het kind schrijft erbij waarom het een anker heeft verdiend. Ook worden er individuele kindgesprekken gevoerd.

Iedereen is enthousiast over deze manier van "leren leren". Het lukt nog niet altijd op de goede manier, maar van je fouten leer je ook.

Groep 8

Wat fijn dat we (leerkrachten en kinderen) elkaar weer kunnen zien in het nieuwe jaar!
Wij zijn deze week goed gestart en langzaam werken we toe naar de Cito's van M8.

Volgende week gaan we beginnen met het afnemen van de AVI's en DMT's.

Inschrijving VO
Afgelopen maandag heeft u via Parro een brief ontvangen waarin meer informatie staat over de open dagen van het VO. Verder hebben de VO scholen de inschrijftermijn verlengt, het inschrijfformulier moet nu voor 1 april ingeleverd worden. (dit is geen grap)

Blink
Wij zijn vandaag begonnen met een nieuw thema van onze wereldoriƫntatiemethode Blink.
Thema 3 heet Machtige Media, u krijgt via Parro een bericht met meer informatie over dit Thema.

---

De Horst is onderdeel van Leerplein055