Groep 1

maandag 3 maart 2014

Af en toe werkt juf Charona al met de kinderen van groep 1. In de loop van deze week bouwen we dit langzaam op. Vanaf volgende week maandag zullen de kinderen van groep 1 helemaal overgaan naar het andere lokaal en is juf Charona hun juf. We zullen intensief samenwerken met haar wat betreft het programma, de observaties en het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Mochten er vragen zijn bij u, dan horen we die graag.

Delen via