Onze school

Openbare basisschool De Horst is een Daltonschool in de wijk De Maten. Eruit halen wat erin zit. Daar draait het om op De Horst. We zijn een Daltonschool waar kinderen op zelfstandige wijze kennis en ervaring opdoen. Daarbij zorgt de school voor een vertrouwde en veilige omgeving, zowel voor ouders als voor kinderen.

Onze school heeft 8 lokalen en telt rond de 150 leerlingen. Bij aanvang van dit schooljaar zijn we gestart met 6 groepen. De andere twee lokalen worden mede gebruikt door de peuters, de voor- en vroegschoolse educatie en de voor- en naschoolse opvang.

Daltononderwijs

Wij zijn een Daltonschool. Dalton is een beproefde methode die perfect aansluit op de wensen en eisen van de huidige maatschappij. Onze kinderen doen op zelfstandige wijze kennis en ervaring op. Hiervoor is vrijheid nodig. De vrijheid om eigen keuzes te maken. Dit betekent niet dat alles kan en alles mag. Onze leerkrachten bieden de kinderen een duidelijke structuur, ze begeleiden en coachen iedere leerling. Zo leren onze kinderen – stap voor stap – met verantwoordelijkheid om te gaan.

Lezen, rekenen en taal staan voorop bij onze school. Een goede basis is immers belangrijk. De leerkracht leert de kinderen tegelijkertijd plannen, zelfstandig te werken, samen te werken en het eigen werk te beoordelen. Allemaal vaardigheden waarmee het kind later de vleugels uit kan slaan.

Lees meer over ons Daltononderwijs.

Ons team

Het team van De Horst bestaat uit enthousiaste, gepassioneerde en betrokken leerkrachten. Lesgeven is hen op het lijf geschreven!

 

 

 

Delen via