Ouderraad

Op onze Daltonschool is de rol van de ouders een heel belangrijke. Naast de medezeggenschapsraad heeft de Horst een ouderraad (OR). Deze ouderraad, bestaande uit enthousiaste ouders, komt een aantal keren per jaar, samen met leden van het team, bij elkaar. Er worden dan plannen gemaakt voor leuke activiteiten, die het komend half jaar gaan plaatsvinden.

De Ouderraad beheert tevens de ouderbijdragen. Het jaarlijkse verslag van de penningmeester geeft een overzicht van de financiën en laat zien wat er in het afgelopen jaar is gedaan aan activiteiten.

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

VoorzitterNiels Methorst
PenningmeesterJoyce Nelemans
SecretarisKarin Wissink
Algemeen lidPamela Soliman
Algemeen lidLenie van der Pol
Algemeen lidMaaike Driesen
Algemeen LidRianne Berkhout

Ouderbijdrage en schoolreisgelden

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Lees hier meer over de ouderbijdrage per kind.