Ouderraad

Op onze Daltonschool is de rol van de ouders heel belangrijk. Naast de medezeggenschapsraad (MR) heeft de Horst een ouderraad (OR). Deze ouderraad bestaat uit enthousiaste ouders die een aantal keren per jaar bij elkaar komt. Er wordt nauw samen gewerkt met de leerkrachten.

Tijdens de vergaderingen plannen, organiseren en evalueren we de verschillende activiteiten. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest en het paasfeest. Maar ook extra activiteiten, zoals de disco, het schoolreisje en het eindfeest.

De ouderraad beheert tevens de ouderbijdragen. Het jaarlijkse verslag van de penningmeester geeft een overzicht van de financiën.

De ouderraad is volop in ontwikkeling. De komende tijd willen we investeren in zichtbaarheid, bereikbaarheid en communicatie naar ouders en leerkrachten. We vinden het belangrijk dat alle ouders zich betrokken voelen bij de school. En dat we samen ons steentje bijdragen aan een leuke schooltijd voor onze kinderen.

Voorzitter: Martine van Gortel
Penningmeester: Elise Ruiter
Planner: Wendy Bouman
Algemeen lid: Ayse Avci
Algemeen lid: Madelon Hofman
Algemeen lid: Joyce Heins
Algemeen lid: Marieke Groenen

Ouderraad de Horst bereikbaar via ordehorst@gmail.com.

Ouderbijdrage en schoolreisgelden

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u om een geldelijke ouderbijdrage. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage (€ 30,- ) en de schoolreisgelden (€ 30,-).

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, Pasen, schoolreisje en sportevenementen of ‘aankleding’ voor in de groepen.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor dit jaar is deze vastgesteld op € 60,00 per kind inclusief het schoolreisje. Daarmee is alles betaald.

Zie voor meer informatie over de wetgeving en de ouderbijdrage van de OBS De Horst in deze schoolgids op de pagina “Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt”.