Activiteitencommissie

Op onze Daltonschool is de rol van de ouders een heel belangrijke. Naast de medezeggenschapsraad heeft de Horst een activiteitencommissie (AC). Deze commissie, bestaande uit enthousiaste ouders, komt twee maal per jaar, samen met leden van het team en de MR, bij elkaar. Er worden dan plannen gemaakt voor leuke activiteiten, die het komend half jaar gaan plaatsvinden.

De activiteitencommissie beheert tevens de ouderbijdragen. Het jaarlijkse verslag van de penningmeester geeft een overzicht van de financiën en laat zien wat er in het afgelopen jaar is gedaan aan activiteiten.

Ouderbijdrage en schoolreisgelden

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Lees hier meer over de ouderbijdrage per kind.