Ouderraad

Op onze Daltonschool is de rol van de ouders een heel belangrijke. Naast de medezeggenschapsraad heeft de Horst een ouderraad (OR). Deze ouderraad, bestaande uit enthousiaste ouders, komt een aantal keren per jaar, in bijzijn van een teamlid, bij elkaar. Er worden dan plannen gemaakt voor activiteiten, die het komend jaar kunnen plaatsvinden. Daarnaast coördineren zij ook de hoofdsluiscontrole op de school, zie hiervoor het onderdeel “Hoofdluis”.

De Ouderraad beheert tevens de ouderbijdragen. Het jaarlijkse verslag van de penningmeester geeft een overzicht van de financiën en laat zien wat er in het afgelopen jaar is gedaan aan activiteiten.

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Niels Methorst
Penningmeester Joyce Nelemans
Secretaris Karin Wissink
Algemeen lid Pamela Soliman
Algemeen lid Lenie van der Pol
Algemeen lid Maaike Driesen

Ouderbijdrage en schoolreisgelden

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

Zie voor meer informatie over de wetgeving en de ouderbijdrage van de OBS De Horst in deze schoolgids op de pagina “Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt”.