Ouderraad

Op onze Daltonschool is de rol van de ouders een heel belangrijke. Naast de medezeggenschapsraad heeft de Horst een ouderraad (OR). Deze ouderraad, bestaande uit enthousiaste ouders, komt een aantal keren per jaar, in bijzijn van een teamlid, bij elkaar. Er worden dan plannen gemaakt voor activiteiten, die het komend jaar kunnen plaatsvinden. Daarnaast coördineren zij ook de hoofdsluiscontrole op de school, zie hiervoor het onderdeel “Hoofdluis”.

De Ouderraad beheert tevens de ouderbijdragen. Het jaarlijkse verslag van de penningmeester geeft een overzicht van de financiën en laat zien wat er in het afgelopen jaar is gedaan aan activiteiten.

Onze ouderraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Niels Methorst
Penningmeester Joyce Nelemans
Secretaris Karin Wissink
Algemeen lid Pamela Soliman
Algemeen lid Lenie van der Pol
Algemeen lid Maaike Driesen

Ouderbijdrage en schoolreisgelden

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u om een geldelijke ouderbijdrage. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage (€ 30,- ) en de schoolreisgelden (€ 30,-).

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, Pasen, schoolreisje en sportevenementen of ‘aankleding’ voor in de groepen.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor dit jaar is deze vastgesteld op € 60,00 per kind inclusief het schoolreisje. Daarmee is alles betaald.

Zie voor meer informatie over de wetgeving en de ouderbijdrage van de OBS De Horst in deze schoolgids op de pagina “Wetgeving vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt”.