Leerlingenraad

“Alles wat kinderen zelf kunnen moeten wij niet willen doen”

In de leerlingenraad van De Horst kunnen kinderen meedenken en meebeslissen over onderwerpen die spelen in de groepen en in school. Leerlingen kunnen via de leerlingenraad punten inbrengen. Onderwerpen kunnen zijn: gedragsregels, het overblijven, aanschaf leesboeken, materiaal voor de keuzekast, de weektaak, omgaan met elkaar, organiseren van activiteiten.

De leerlingenraad bestaat uit kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Elke groep kiest uit zijn midden een kind als afgevaardigde. De kinderen worden gekozen voor de duur van het schooljaar. De leerlingenraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken o.l.v. de directeur.

De leerlingenraad past prima in de kernwaarden van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Door kinderen verantwoordelijkheid te geven wordt hun betrokkenheid bij elkaar, de school en hun leerproces vergroot.