Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie23-12-2019 t/m 03-01-2020
Krokus(voorjaars)vakantie23-02-2020 t/m 27-02-2020
Goede vrijdag t/m Paasmaandag10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksteren1 juni
Zomervakantie20-07-2020 t/m 28-08-2020

Voor een vakantieoverzicht van andere schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Vrije dagen
In verband met vergaderingen, studiedagen, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd worden. Dit zijn de zogenaamde marge-dagen. Deze worden tijdig kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief en u kunt alle vrije dagen terugvinden in de agenda op de schoolsite.