Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie16-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerstvakantie25-12-2017 t/m 07-01-2018
Krokus(voorjaars)vakantie26-02-2018 t/m 02-03-2018
Goede vrijdag t/m Paasmaandag30-03-2018 t/m 02-04-2018
‘Meivakantie’27-04-2018 t/m 13-05-2018
Bevrijdingsdag05-05-2017
Hemelvaart (valt in meivakantie)10 en 11-05-2018
Tweede Pinksterdag21-05-2018
Zomervakantie16-07-2018 t/m 26-08-2018

Voor een vakantieoverzicht van andere schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Vrije dagen
In verband met vergaderingen, studiedagen, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd worden. Dit zijn de zogenaamde marge-dagen. Deze worden tijdig kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief en u kunt alle vrije dagen terugvinden in de agenda op de schoolsite.