Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster en studiedagen 2020-2021

De zomervakantie begint op zaterdag 17 juli 2021 tot en met zondag 29 augustus 2021.

Vakantierooster en studiedagen 2021-2022

Herfstvakantie 16-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie 26-02-2022 t/m 06-03-2022
Goede vrijdag t/m Paasmaandag 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Koningsdag * 27-04-2022
Meivakantie 30-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 en 27-05-2022
Pinkstermaandag 06-06-2022
Zomervakantie 09-07-2022 t/m 21-08-2022

* *Zie ook verlengde meivakantie hieronder bij de studiedagen.

Studiedagen team/ alle leerlingen vrij 2021-2022

Maandag 1 november 2021, vrijdag 25 februari 2022,
Woensdag 22 juni 2022 en verlengde meivakantie donderdag 28 en vrijdag 29 april 2022.

Groep 1 t/m 4 leerlingen hele dag vrij    

Vrijdag 15 oktober 2021, maandag 25 oktober 2021, vrijdag 24 december 2021
Maandag 31 januari 2022 en vrijdag 8 juli 2022.

Groep 5 t/m, 8 ’s middags vrij

Vrijdagmiddag 15 oktober 2021, vrijdagmiddag 24 december 2021 en
vrijdagmiddag 8 juli 2022.

Maandoverzicht  
Voor een maandoverzicht van alle vakantie- en studiedagen, kunt u klikken op de link
Vakantierooster Openbare Daltonschool De Horst 2021-2022

Vrije dagen
In verband met vergaderingen, studiedagen, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd zijn. Deze worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief samen met het vakantierooster en u kunt alle vrije dagen terugvinden in de agenda op de schoolsite. Mocht er tussentijds nog een vrije dag ingepland moeten worden dan krijgt u daar tijdig bericht van.

Vakantieoverzicht van andere schooljaren
Voor een vakantieoverzicht van andere schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.