Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Herfstvakantie 24-10-2022 t/m 30-10-2021
Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 08-01-2023
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 t/m 05-03-2023
Goede vrijdag t/m Paasmaandag ** 7-04-2023 t/m 10-04-2023
Koningsdag * 27-04-2023
Meivakantie*** 28-04-2023 t/m 07-05-2023
Hemelvaart 18-05-2023 en 19-05-2023
Pinkstermaandag 29-05-2023
Zomervakantie 10-07-2023 t/m 20-08-2023

* *Zie ook meivakantie

** studiedag team op 7 april

*** Groep 1 t/m 4 op 24, 25 en 26 april vrij.

Studiedagen team/ alle leerlingen vrij 2022-2023

Maandag 31 oktober 2022, woensdag 9 november 2022, vrijdag 7 april 2023

Groep 1 t/m 4 leerlingen hele dag vrij    

Vrijdag 23 september 2022, maandag 26 september 2022, vrijdag 24 februari 2023, vrijdag 9 juni 2023, maandag 12 juni 2023.

Groep 5 t/m, 8 ’s middags vrij

Vrijdagmiddag 21 oktober 2022, vrijdagmiddag 23 december 2022, 24 februari 2023 en
vrijdagmiddag 7 juli 2023.

Maandoverzicht  
Voor een maandoverzicht van alle vakantie- en studiedagen, kunt u klikken op de link

Gewijzigd vakantierooster 2022 2023 voor ouders

Vrije dagen
In verband met vergaderingen, studiedagen, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd zijn. Deze worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief samen met het vakantierooster en u kunt alle vrije dagen terugvinden in de agenda van Parro. Mocht er tussentijds nog een vrije dag ingepland moeten worden dan krijgt u daar tijdig bericht van.

Vakantieoverzicht van andere schooljaren
Voor een vakantieoverzicht van andere schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.