Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster en studiedagen 2022-2023

Zomervakantie 10-07-2023 t/m 20-08-2023

Groep 5 t/m, 8 ’s middags vrij op 7 juli 2023

Vakantierooster en studiedagen 2023-2024

Herfstvakantie * 14.10 t/m 22.10
Kerstvakantie 23.12 t/m 07.01
Voorjaarsvakantie * 17.02 t/m 25.02
Goede vrijdag 29.03
Paasmaandag ** 01.04
Koningsdag met aansluitend meivakantie, studiedagen, Hemelvaart en de vrijdag na Hemelvaart. 27.04 (zaterdag) t/m 12-05
Pinkstermaandag 20.05
Zomervakantie 13.07 t/m 25.08

*Aansluitend maandag studiedag leerlingen vrij.

**Aansluitend dinsdag studiedag leerlingen vrij.

Studiedagen schooljaar 2022-2023

Maandag 23 oktober 2023, maandag 26 februari 2024, dinsdag 2 april 2024, 6, 7, en 8 mei 2024

Sinterklaas 

Vieren we op 5 december dan zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij.

Vakantierooster De Horst schooljaar 2023 2024

Vrije dagen
In verband met vergaderingen, studiedagen, nascholing e.d. kunnen er extra vrije dagen ingeroosterd zijn. Deze worden kenbaar gemaakt in de nieuwsbrief samen met het vakantierooster en u kunt alle vrije dagen terugvinden in de agenda van Parro. Mocht er tussentijds nog een vrije dag ingepland moeten worden dan krijgt u daar tijdig bericht van.

Vakantieoverzicht van andere schooljaren
Voor een vakantieoverzicht van andere schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W, www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.