Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO De Horst

Wij bieden buitenschoolse opvang aan in een daarvoor ingericht lokaal en een deel van de aula in onze eigen school. De opvang is open op maandag, dinsdag en donderdag. Wij werken hierin samen met Partou, een organisatie voor kinderopvang. De pedagogisch medewerkers vangen kinderen op de BSO op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij hun behoeftes. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.

Een pedagogisch beleidsplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, hebben we een gezamenlijk eet- en drinkmoment waar ze hun verhaal kwijt kunnen. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.

Meer informatie over de mogelijkheden en de kosten vindt u op onze website:

https://www.partou.nl/kinderopvang/apeldoorn/bso-glazeniershorst-402

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de locatiemanager  Jorien Oudshoorn, 06-15590659