Buitenschoolse opvang (BSO)

BSO De Horst

Wij bieden buitenschoolse opvang aan in een daarvoor ingericht lokaal in onze eigen school. De opvang is open op maandag, dinsdag en donderdag. Wij werken hierin samen met Kindercentrum.nl, een organisatie voor kinderopvang. De naam van de BSO is BSO de Horst. De BSO-leidsters vangen kinderen op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.

Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.

Meer informatie over de mogelijkheden en de kosten vindt u op: http://kindercentrum.nl/locaties/apeldoorn/bso-de-horst
Of via de directeur van de Horst.

Wij bieden ook voorschoolse opvang aan vanaf 7.30 uur tot 8.25 uur.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA