Peuteropvang

Peuterspeelzaal Het Peuterhofje

Op De Horst hebben wij op dinsdag, woensdag en vrijdag de peuterspeelzaal: Het Peuterhofje. De organisatie ligt in handen van Partou Kinderopvang. Het Peuterhofje is een vrolijke en fijne plek waar je kind actief leert volgens de methode van Kaleidoscoop. We werken samen met de peuteropvang en streven naar een doorgaande onderwijskundige lijn, het educatieve programma ‘Kaleidoscoop’ wordt daarbij gebruikt als leidraad. Er zijn verschillende hoeken om te knutselen, bouwen, lezen en nog zoveel meer! Door de nauwe band met groep 1 van de basisschool, zal de overgang voor je peuter straks een stuk gemakkelijker zijn!

Heeft u belangstelling of wilt u eens een kijkje nemen, loopt u gerust eens binnen. Meer informatie over de mogelijkheden en de kosten vindt u op onze website: http://www.partou.nl/kinderopvang/apeldoorn/peuteropvang-glazeniershorst-402

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de locatiemanager Jorien Oudshoorn op telefoonnummer 06-15590659.

VVE peuterspeelzaal De Horst

Bij VVE peuterspeelzaal De Horst creëren wij een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving voor peuters van 2-4 jaar. Wij zien de peuterspeelzaal als een ideale voorbereiding op de basisschool. VVE betekent; voor- en vroegschoolse educatie. VVE ondersteunt kinderen extra in hun ontwikkeling, vooral in spel en taal. Wij werken met kaleidoscoop. Een VVE programma kent een gestructureerde didactische aanpak en wordt 16 uur per week aangeboden.

De missie van peuterspeelzaal De Horst is om op professionele wijze opvang te bieden en begeleiden van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar, zodanig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers die deze opvang verzorgen hebben extra vaardigheden en kwalificaties die een gestructureerde en onderwijskundige aanpak mogelijk maken.

Samenwerking met de basisschool

De peuterspeelzaal werkt veel samen met de basisschool. Zo doen de kinderen mee met de thema`s van school en mogen de pedagogisch medewerkers mede gebruik maken van de materialen van school. De regels van de basisschool worden de peuters alvast aangeleerd, zodat ze straks makkelijk kunnen integreren op school.

Openingstijden en aanmelden

Het consultatiebureau geeft een indicatie af als een peuter in aanmerking komt voor plaatsing op een VVE-locatie. VVE kinderen komen 41 weken per schooljaar, de peuterspeelzaal is tijdens de reguliere schoolvakanties gesloten. Wij vinden het erg belangrijk dat de peuters het naar hun zin hebben en zich thuis voelen op de peuterspeelzaal. Zij moeten zich vertrouwd en veilig voelen bij de pedagogisch medewerkers, zodat de ouders met een goed gevoel hun kinderen kunnen achter laten. De opvang vindt plaats in een kleine groep (maximaal 14 kinderen). Hierdoor is er genoeg ruimte voor aandacht voor het individuele kind, maar ook voor een goede sfeer in de groep.. Er zijn altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit is conform de eisen van de VVE.

De openingstijden van VVE peuterspeelzaal De Horst zijn:

Groep 1:

  • dinsdagochtend van 08.15 – 13.15 uur
  • woensdagochtend van 08.15 – 13.15 uur
  • vrijdagochtend van 08.15 – 13.15 uur.

VVE peuterspeelzaal De Horst is onderdeel van Partou Kinderopvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatiemanager Jorien Oudshoorn op telefoonnummer 06-15590659

Zie ook de website:

http://www.partou.nl/kinderopvang/apeldoorn/peuteropvang-glazeniershorst-402-0