Groep 7/8

woensdag 12 februari 2020

Onderwijskundige rapporten ondertekenen groep 8
Volgende week ben u van harte welkom om het onderwijskundig rapport van uw kind te komen ondertekenen.
Dit is een van de dingen die nodig zijn om de aanmelding bij het VO compleet te maken.
Een onderwijskundig rapport is een uitdraai van naw gegevens, huisarts, eventuele handelingsplannen en citotoetsen gedurende de schoolcarrière van uw kind.
Wat wordt er van u verwacht? U neemt deze papieren door en als u akkoord bent met het digitaal versturen van deze zet u een handtekening. Dit duurt zo’n 10 minuten. Een handtekening van een van beide ouders is voldoende!
U kunt op de volgende tijdstippen terecht om dit te doen:
– maandag 17 februari van 15.00 – 16.00 uur
– dinsdag 18 februari van 15.00 – 16.00 uur
– donderdag 20 februari van 15.00 – 16.15 uur
– vrijdag 21 februari van 15.00 – 16.30 uur

Huiswerk groep 7
Het huiswerk voor de kinderen van groep 7 voor komende week is een mindmap maken.
Het onderwerp mogen de leerlingen zelf bepalen.
Ze hebben stencils meegekregen waarop staat hoe je in 7 stappen een mindmap maakt,
op het laatste stencil staat ook een voorbeeld.
De mindmap kan gemaakt worden op een wit A4tje.

Aankomende donderdag hebben de kinderen een Natuurtoets over H2

Verkeersexamen groep 7
We zijn in de klas druk bezig met het oefenen van het verkeersexamen.
Bijna iedere vrijdag maken we een oefenexamen, deze bespreken we ook samen.
Vanaf nu kunnen de leerlingen verkeersexamens oefenen op examen.vvn.nl/oefenenen
Op examen.vvn.nl kunnen de kinderen hun kennis testen op het gebied van: verkeersbegrippen,
afspraken en verkeersborden.

Na de vakantie volgt meer nieuws over het schriftelijk en praktisch verkeersexamen!

Natuur groep 7/8
Wij zijn met Natuur bij H3 en dat is het hoofdstuk over voortplanting.
Hieruit komen veel vragen en die bespreken we in de klas (tot op zekere hoogte).
Mocht het zijn dat de kinderen hier thuis iets over vertellen, dan weet u waar we mee bezig zijn.

Rapporten groep 7
Zoals tijdens de contactmomenten besproken staat het technisch lezen nog niet op het rapport.
Wanneer de AVI’s en DMT’s afgenomen zijn, krijgen de kinderen een bijgewerkt overstapdocument mee naar huis.
Dit zal na de voorjaarsvakantie worden.

Delen via