Groepen indeling schooljaar 2021-2022

dinsdag 30 maart 2021

De groepenindeling voor het volgend schooljaar is inmiddels bekend. We hebben als team bekeken wat de beste indeling is voor de groepen in het aankomende schooljaar. We weten dat we zes groepen kunnen maken, daarvoor hebben wij formatiebudget. Dan is het bekijken hoeveel leerlingen er in elk leerjaar aanwezig zijn, welke combinaties er het beste gemaakt kunnen worden.

Na onderling overleg met het team en overleg met de medezeggenschapsraad is besloten dat we de zes groepen als volgt voor het schooljaar 2021-2022 indelen. Dit betekent dat we voor groep 3, 7 en 8 geen combigroepen hoeven te maken.

Indeling 2021-2022:
Groep 1 (2020-2021): groep 1/2 komt in het huidige lokaal van groep 2.
Groep 2 (2020-2021): groep 3 komt in het huidige lokaal van groep 1.
Groep 3/4 (2020-2021): groep 4/5 komt in het huidige lokaal van groep 6/7.
Groep 4/5 (2020-2021): groep 5/6 komt in het huidige lokaal van groep 7/8.
Groep 6/7 (2020-2021): groep 7 komt in het huidige lokaal van groep 3.
Groep 7/8 (2020-2021): groep 8 komt in het huidige lokaal van groep 4/5.

De voorbereidingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn in volle gang. Het zal ongeveer eind juni / begin juli worden voordat we definitief kunnen aangeven welke leerkrachten voor welke groep komt te staan.

 

Delen via