Van de directie

dinsdag 26 oktober 2021

Lang weekend

1 november alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag team.

Wij hebben het deze dag over onder andere onze nieuwe wereldoriëntatiemethode Blink. Twee leerkrachten zijn op herhalingscursus voor de kanjertraining en Fred Berends komt ons iets vertellen over de toekomst van ons pand c.q. nieuwbouw. Zodra ik over het laatste meer kan communiceren hoort u dat natuurlijk van mij.

Geen invallers beschikbaar

U zult gemerkt hebben dat bij ziekte van een leerkracht het zeer lastig tot soms onmogelijk is om een invalleerkracht te krijgen. Heel jammer, echter we doen er alles aan om met elkaar het onderwijs toch door te kunnen laten gaan. Een enkele groep heeft al gemerkt dat dat op sommige momenten niet meer te realiseren was en een extra dagje vrij heeft gehad. We proberen dit met elkaar zoveel mogelijk te voorkomen, echter de krapte is groot. Dit zorgt dan voor veel verschillende gezichten voor de groep. Graag uw begrip hiervoor, we doen ons best om het zo goed mogelijk te organiseren.

Traktaties

De afgelopen periode hebben wij de kinderen geen groepen langs laten gaan wanneer zij jarig zijn. We hebben besloten dat dit wel weer moet kunnen. Dus vanaf nu doen wij dat ook weer.

Voetballen op het plein

Na de herfstvakantie zijn we weer begonnen om de kinderen, via het rooster, op het plein te laten voetballen. Tot op heden gaat dat gelukkig beter dan daarvoor.

Asfalteren van de straat

Op woensdag 3 november staat in de planning dat de straat wordt geasfalteerd. De Glazeniershorst is dan van 6.30 uur tot 16.00 uur niet bereikbaar.

 

 

Delen via