Vanuit de MR

maandag 8 maart 2021

Terugkoppeling van de enquête over schooltijden

Recent is het vraagstuk continurooster door de MR besproken. Op basis van de uitkomsten van de enquêtering van zowel ouders als het leerkrachtenteam en bijkomende zaken als bijvoorbeeld kosten zagen wij niet genoeg draagvlak om een beslissing te nemen. Gezien de (niet overweldigende) opkomst en verdeeldheid onder de ouders was er geen duidelijke voorkeur, hoewel een kleine meerderheid in de richting van een continurooster bewoog.

Daarom hebben wij besloten het besluit naar achteren te schuiven. De verwachting is dat begin volgend schooljaar externen weer toelaatbaar zijn in school. Het doel is om tijdens de kennismakingsavond bij de start van het nieuwe schooljaar de opties en gevolgen van de verschillende varianten toe te lichten en direct aansluitend een nieuwe enquête voor te leggen. We hopen dan op een grotere deelname (dit is essentieel om een voorkeur te bepalen) en een duidelijkere uitleg van de verschillende opties.
Op basis van die uitkomsten zullen we de kwestie in de MR bespreken en, indien dan wel mogelijk, een besluit nemen. Tot die tijd zal de school het huidige rooster dan wel het oude rooster hanteren.

Delen via