Vrijwillige ouderbijdrage

donderdag 28 oktober 2021

Beste ouders / verzorgers,

Zoals in de Tweeter van 7 oktober vermeld heeft gestaan, hebben we u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage vòòr 1 november over te maken.

Bedankt aan alle ouders die hier gehoor aan hebben gegeven. En voor degenen die het ontschoten is, is dit een uitnodiging om het bedrag van €30,00 per kind alsnog over te maken naar:
St ouders van Daltonschool de Horst NL87RABO0343679868
Vermeld hierbij de voornaam + achternaam + klas van uw kind(eren)

Meer informatie kunt u lezen in de brief: Brief Vrijwillige ouderbijdrage 2021-2022

Met vriendelijke groeten,

Ouderraad

Delen via