Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Daltononderwijs

Door de kinderen op school waardevolle ervaringen te laten opdoen worden ze beter voorbereid op de samenleving. Bij dat proces ‘leren voor het leven’ isLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Het ‘zelfstandig werken’ vormt de basis voor de organisatie van ons Daltononderwijs, in iedere groep. Deze doorgaande lijn loopt door de hele school heen, waarbijLees meer


De visie en missie van onze school

Missie Kinderen moeten in veiligheid kunnen leren en vaardigheden ontwikkelen om goed voorbereid te zijn in de huidige maatschappij. Wij zien in het Daltononderwijs deLees meer


Dit jaar onder de aandacht

Daltonontwikkeling Verbetering en ontwikkeling van ons daltononderwijs staat ieder jaar onder de aandacht. Eens in de vijf jaar worden alle daltonscholen bezocht en beoordeeld opLees meer


Godsdienstonderwijs en HVO

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. HVO en GVO Op onze school worden, bij voldoendeLees meer


Huiswerk

Wij vinden het belangrijk dat kinderen geleidelijk zelfstandiger worden en zelf verantwoordelijkheid nemen voor schooltaken. Eén aspect daarvan is het meegeven van huiswerk. Vanaf groepLees meer


Leerlingenraad

‘Alles wat kinderen zelf kunnen moeten wij niet willen doen’ De Horst is trots op haar leerlingenraad. In de raad kunnen kinderen meedenken en meebeslissenLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen vanLees meer


Rapporten

De kinderen van groep 1, die voor januari vier jaar geworden zijn, krijgen 1 keer per jaar een rapport. De kinderen van groep 2 t/m 7Lees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Sociaal-emotionele vorming

Kanjertraining Wij werken op school in groep 1 t/m 8 met de methode ‘Kanjertraining’. Dit project voor de sociaal-emotionele vorming, leert de kinderen hoe omLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer