Cultuur op De Horst

Een kind wordt op onze school gestimuleerd om optimaal gebruik te maken van zijn talenten op zowel cognitief als op creatief gebied. Daarom willen wij cultuureducatie een prominente rol geven in ons onderwijsaanbod.

Missie

Kinderen moeten in een veilig pedagogisch klimaat kunnen leren en vaardigheden ontwikkelen om goed voorbereid te zijn in de huidige maatschappij. Wij zien in het Daltononderwijs de kaders en handvatten om dit aan te leren.

Visie

We zijn van mening dat cultuureducatie van groot belang is voor de ontwikkeling van het kind. Het kind leert zijn talenten kennen, voelt zich competent en leert het eigen creatieve proces te sturen, waardoor het zelfvertrouwen vergroot. Door nieuwsgierigheid te stimuleren vergroten we de algemene ontwikkeling. Creatief denken vergroot het probleemoplossend vermogen en door samen te werken leren ze van en met elkaar. Cultuureducatie krijgt een plek binnen ons onderwijs met behulp van de inzet van een vakleerkracht, door te werken vanuit ontwerpend en onderzoekend leren en het werken in periodieke lescircuits waarin de verschillende disciplines aan bod komen. We begeleiden de kinderen vooral als coach en facilitator, waardoor het creatieve proces de ruimte krijgt en de kinderen verschillende vaardigheden aangeleerd krijgen. Naast cultuureducatie op school maken we ook gebruik van culturele partners voor buitenschoolse activiteiten zoals een bezoek aan een museum of voorstelling. We zetten expertise in om de deskundigheid van het team te vergroten.