De naam en geschiedenis van de school

De naam

Onze school, Daltonschool De Horst, staat in een buurt waarbij de straatnamen eindigen op ’horst’. De horstenbuurt is een deel van de wijk De Maten, in Apeldoorn. De school is genoemd naar de omgeving, waarin zij staat en bestaat al vijftig jaar.
Horst betekent: ‘nest van een roofvogel’. De naam geeft aan wat de school wil zijn, namelijk een warm nest voor de kinderen. Een nest, waarin een ieder zich plezierig en veilig voelt.

Veel kinderen komen uit de buurt, maar een groeiend aantal kinderen komt uit andere delen van Apeldoorn. De kinderen komen uit alle sociale lagen van de bevolking.