Naar het voortgezet onderwijs

Leerlingen krijgen in groep 8 van de basisschool een schooladvies. Dit advies hebben zij nodig bij de toelating op de middelbare school. In het schooladvies staat welk type middelbare school het beste bij een leerling past. En het geeft inzicht in de ontwikkeling van een leerling tijdens de hele basisschoolperiode.

De school kijkt dan bij elke leerling onder andere naar:

  • waar de leerling goed in is;
  • hoe goed de leerling leert;
  • resultaten van toetsen.

Voorlopig advies

Veel basisscholen geven aan het eind van groep 7 of aan het begin van groep 8 al een voorlopig schooladvies af. Het voorlopig schooladvies is onder andere gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem (LVS) en de werkhouding van de leerling.

Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari een doorstroomtoets. De afname van de papierentoets vindt plaats op 4 en 5 februari 2025. Heeft jouw school een combinatie van papier en digitaal? Dan vindt zowel de papieren als de digitale afname plaats op 4 en 5 februari 2025. De scholen die alleen de digitale toets afnemen, doen dat op twee opeenvolgende ochtenden in de periode van 27 januari tot en met 14 februari 2025.

Leerlingen moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur. En op het voor hen best passende niveau.

Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies;.
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets;
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets;
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies;
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunnen zich al eerder met een voorlopig schooladvies aanmelden bij het vso.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies (met motivatie) niet te verhogen. Is het resultaat op de eindtoets lager dan het schooladvies? Dan gaat het schooladvies niet naar beneden. Het schooladvies wordt automatisch een definitief advies.

Schoolkeuze en open dagen

Aan het eind van de basisschool komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Voor de ouders en de kinderen wordt in oktober een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs. In de periode november tot en met januari kunnen groep 8 leerlingen op verschillende manieren kennismaken met het voortgezet onderwijs.

Op de website www.vo-apeldoorn.nl vinden leerlingen, ouders en leerkrachten informatie over het voortgezet onderwijs in Apeldoorn. Denk daarbij aan aanbod, leerlijnen en het aanbod van extra vakken. Daarnaast is het mogelijk om scholen eenvoudig met elkaar te vergelijken, als het gaat om indicatoren als leerlingenaantal, identiteit en leerlijnen in de brugklas. Uiteraard is er ook een overzicht te vinden van alle voorlichtingsmomenten, die de scholen organiseren.

Aanmelden

Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.