Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

   Groep 1-4  Groep 5-8
Maandag   8.30 – 12.00  8.30 – 12.00
13.00 – 15.0013.00 – 15.00
Dinsdag  8.30 – 12.00  8.30 – 12.00
13.00 – 15.0013.00 – 15.00
Woensdag  8.30 – 12.15  8.30 – 12.15
Donderdag  8.30 – 12.00  8.30 – 12.00
13.00 – 15.0013.00 – 15.00
Vrijdag  8.30 – 12.00  8.30 – 12.00
13.00 – 15.00

De bel
Om 8:25 uur en 12:55 uur gaat de eerste bel, dit is het moment waarop iedereen, ouders en kinderen binnenkomen.
Om 8:30 uur en 13:00 uur gaat de tweede bel. De leerkrachten starten dan met de les.

Pauze
De pauzetijden van groep 3 t/m 8 zijn van 10.10-10.25 uur.
In de kleutergroepen bestaat de pauze uit het feit dat de kinderen de gelegenheid krijgen iets te eten en te drinken. Ook in de andere groepen wordt tijd gemaakt om wat te eten en te drinken; een beker of een pakje drinken met een stuk fruit, een boterham of een koek (geen snoep).

Uren op jaarbasis
Het minimaal aantal verplichte lesuren per jaar voor de groepen 1 t/m 4 is 880 uur per jaar en voor de groepen 5 t/m 8 1000 uur per jaar. De uren die de kinderen te veel les krijgen worden in de loop van het jaar verrekend. Dit zijn o.a de zgn. ‘marge’ uren. Daarnaast hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 nog zeven vrijdagen extra vrij. Deze vrije dagen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief en op de website.