Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Scholen vragen ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, sportdagen, kerstviering etc. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet meer toegestaan. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden.

Stichting Leergeld

Je kan bij Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst de ouderbijdrage van school aanvragen. Leergeld vergoedt dan de ouderbijdrage, zodat ouders niet de financiële lasten hebben. Je kind kan dan wel zorgeloos genieten van de uitjes en extra’s van het schoolleven. Zo wordt je kind optimaal in staat gesteld om zich te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren. Op de website van stichting Leergeld leest u voor welke vergoedingen u in aanmerking kunt komen.

Waarom is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage aangepast?

De aanpassing van de wet helpt bij het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs. Het zorgt ervoor dat alle kinderen naar elke school kunnen en kunnen deelnemen aan de schoolactiviteiten, ongeacht of de vrijwillige ouderbijdrage is betaald. Ouders en kinderen hoeven zich geen zorgen te maken over uitsluiting van de aangeboden onderwijsprogramma’s en activiteiten op die school. Met deze aanpassing moet elke leerling mee kunnen doen aan activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Mag de school als voorwaarde stellen dat een minimaal aantal ouders de schoolreis moet betalen, wil de schoolreis door gaan?

Ja, dat mag. De school mag besluiten een activiteit niet door te laten gaan als er onvoldoende financiering voor is. Maar áls de activiteit door gaat, dan moet elke leerling uit de klas daar aan deel kunnen nemen, ongeacht of de ouders van de leerling de vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald. Van scholen wordt verwacht dat ze bij het plannen en organiseren van activiteiten een reële inschatting maken van de bijdrage die ze van ouders zullen ontvangen en indien nodig zorgen voor een financiële aanvulling.
[bron:www.rijksoverheid.nl]

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage

Lees meer in de brochure over de wetswijziging en de veel gestelde vragen over de vrijwillige ouderbijdrage vanaf 1 augustus 2021.

Ouderbijdrage OBS De Horst

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld.

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vragen we u om een geldelijke ouderbijdrage. De school heeft de vrijwillige bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage  € 25,- per kind. Deze gelden beheert de ouderraad.

De schoolreisgelden proberen wij zo laag mogelijk te houden. Deze gelden beheert de school, aangezien zij ook het schoolreisje regelen. In het schooljaar 2023-2024 lagen deze kosten rond de € 40,- euro per kind.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, het Kerstfeest, Pasen, schoolreisje en sportevenementen of ‘aankleding’ voor in de groepen. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.