Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Gezond en veilig opgroeien in Apeldoorn

In Apeldoorn is er passende hulp, ondersteuning en zorg voor elk kind. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is er voor uw gezin.

 

Het CJG voor uw vragen over opvoeden en opgroeien
In Apeldoorn zijn vier Centra voor Jeugd en Gezin waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Zo is er altijd eentje in de buurt. U kunt er binnenlopen voor vragen en informatie. U kunt ook bellen met uw vragen. De professionals die in het CJG werken bieden hulp op maat of helpen bij het zoeken naar de juiste instanties die u en uw kind verder kunnen helpen.
De medewerkers van het CJG zijn ook regelmatig bij uw kind op school. Op sommige scholen heeft de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. De doktersassistente van het CJG kan leuke gezondheidslessen geven op verzoek van de school.

De gezondheid van uw kind volgen
Het CJG volgt de groei en ontwikkeling van uw kind. Vanaf de geboorte van uw kind bent u op het consultatiebureau geweest bij de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Uw eigen jeugdverpleegkundige nodigt uw kind ook in de basisschoolperiode een aantal keren uit op het CJG.
Dat gebeurt in het jaar dat uw kind 5 jaar is. Bij de uitnodiging krijgt u een aantal vragenlijsten toegestuurd om thuis alvast (digitaal via Mijn Kind dossier) in te vullen. De jeugdverpleegkundige meet en weegt uw kind en bespreekt de groei, ontwikkeling en gezondheid. Ook wordt er een ogentest en gehoortest gedaan. U kunt uw vragen stellen en eventuele zorgen over groei of ontwikkeling delen. Eventueel maken we nog een extra afspraak met u / uw kind met de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of logopediste van het CJG.
Ook rond de tijd dat uw kind 11 jaar is krijgt u een uitnodiging om samen met uw kind naar het CJG te komen. We meten en wegen uw kind. Ook tijdens dit onderzoek nemen we de tijd om uw vragen te stellen of eventueel uw zorgen te delen. We bespreken samen de veranderingen van uw kind in de (komende) puberteit.

Vaccinaties
Als uw kind 9 jaar oud is krijgt u een uitnodiging van het RIVM voor vaccinaties tegen BMR/DTP. Op 10 jarige leeftijd krijgt u de uitnodiging voor de HPV vaccinatie. Daarvoor heeft uw kind twee keer een prik nodig. Het CJG geeft de vaccinaties. Meer informatie kunt u vinden op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinatieschema-infographic

Kernteam
Maakt u of de leerkracht van uw kind zich zorgen over uw kind? Vraag dan gerust via de IB-er van
school advies aan het kernteam. In dit kernteam zitten verschillende professionals, waaronder ook de jeugdverpleegkundige. Zij kijken op een aantal verschillende vlakken met u/ uw kind mee. Samen kunnen jullie bespreken en bekijken wat er eventueel nodig is aan advies, hulp, ondersteuning of zorg.

Contact met het CJG?
info@cjgapeldoorn.nl
(055) 357 88 75 (dagelijks van 8.30-17.00 uur)
www.cjgapeldoorn.nl
www.facebook.com/CJGapeldoorn