Gedragsregels in en om school

Het goed en respectvol met elkaar omgaan vinden wij belangrijk. Ieder moet zich veilig en prettig kunnen voelen op school en met plezier naar school gaan. Hieronder vindt u afspraken en regels rondom gedrag die daarbij kunnen helpen en bij ons op De Horst gehanteerd worden.

Basisregels / Kanjerregels:
– We vertrouwen elkaar
– We helpen elkaar
– We werken samen
– We hebben plezier
– We doen mee

Op het schoolplein:
– We lopen op het plein.
– Fietsen worden in het fietsenhok geplaatst: kleine fietsen vooraan, grotere fietsen achteraan
– Kinderen spelen op het schoolplein in het zicht van de pleinwacht.
– Alleen met toestemming van de pleinwacht mag het plein verlaten worden.
– Eventuele problemen op het plein worden bij de pleinwacht gemeld.
– In alle gevallen beslist de pleinwacht.
– Vanwege de veiligheid worden spelende leerlingen bij de vijver weggestuurd.
– Struiken laat je met rust.
– Met zand speel je alleen in de zandbak.
– Geen vechtspelletjes (niet rukken/trekken aan elkaar), alleen spelletjes die voor iedereen leuk zijn.
– Speelgoed/spelmateriaal weer terugbrengen.
– Kinderen nemen geen verpakte etenswaren en/of drinken mee naar buiten

In school:
Bij het naar binnen gaan voeten vegen en stampen op het rek voor de deur, zijn de schoenen erg vies   dan gaan ze uit en op de rekjes in de hal onder de kapstokken.
– Skeelers e.d. worden aan- en uitgetrokken bij de kapstokken en blijven daar ook staan.
– Jassen, dassen, tassen, petten, mutsen e.d. aan/op de kapstok.
– In de klas geen petten, mutsen e.d. op.
– In school wordt rustig gelopen.
– In school gedraagt iedereen zich zo rustig mogelijk, zodat anderen niet worden gestoord.
– Tijdens de lessen wordt er niet gesnoept.
– Eten en drinken voor de pauze.
– Met boeken en materialen van school of van anderen gaan we netjes om.
– We gebruiken de devices alleen voor schoolse opdrachten en taken.
– Telefoons zijn bij het binnengaan van de school uitgeschakeld en worden bewaard in de kluisjes in het lokaal. Gebruik van de mobiele telefoon in de pauzes en op “stilte stand” is dus ook niet toegestaan.
– Een smartwatch is op school niet nodig en deze wordt ook in de groep niet gedragen en bewaard in de lade van de leerkracht of het kluisje in het lokaal.

Toiletbezoek (groep 3-8):
– Zo veel mogelijk voor of na de pauze, zo min mogelijk tijdens de lessen
– Niet tijdens de instructie
– Niet voor 9.00 uur en niet na 12.00 uur op de woensdag en vrijdag en na 13.30 uur op de andere dagen