E-mail nieuwsbrief

Elke week ontvangt u via e-mail de Tweeter, onze digitale nieuwsbrief, waarin u allerlei actuele berichten, gegevens, activiteiten van school kunt lezen.

De aanvragen voor ouderhulp maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders zullen via ons communicatiemiddel “Parro” naar u worden gezonden.

De actuele nieuwsbrieven vindt u op deze website onder de kop ‘ouder’ bovenaan de startpagina.