E-mail nieuwsbrief

Op de donderdag in de laatste week van de maand ontvangt u via e-mail de Tweeter, onze digitale nieuwsbrief, waarin u allerlei actuele berichten, gegevens, activiteiten van school kunt lezen.

De aanvragen voor ouderhulp maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders zullen via ons communicatiemiddel “Parro” naar u worden gezonden. Ook zal de leerkracht u wekelijks via “Parro” op de hoogte houden vanuit de groep.

De actuele nieuwsbrieven vindt u op deze website onder de kop ‘ouder’ bovenaan de startpagina.