Hoofdluis

Wij vragen aan de ouders om na iedere vakantie de kinderen op hoofdluis te controleren. Meld het ons of er hoofdluis is geconstateerd. Dan vragen wij de ouders van desbetreffende groep om thuis extra te controleren. Dit omdat wij niet voldoende ouders hebben om deze controle op school uit te voeren.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. Indien u hoofdluis constateert wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden?

Meer informatie over (de bestrijding van) hoofdluis kunt u vinden op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis