Hoofdluis

Na iedere vakantie worden alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Indien nodig wordt er een extra controle uitgevoerd. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van het betreffende kind door de leerkracht daarvan in kennis gesteld en krijgen zij tips hoe de hoofdluis te behandelen.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. Indien u hoofdluis constateert wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden?

Meer informatie over (de bestrijding van) hoofdluis kunt u vinden op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis