Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als ‘luizenbrigade’. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen op hoofdluis en voert indien nodig een extra controle uit. Als er hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van het betreffende kind daarvan in kennis gesteld en krijgen zij tips hoe de hoofdluis te behandelen.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. Indien u hoofdluis constateert wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden.

Meer informatie over (de bestrijding van) hoofdluis kunt u vinden op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/Hoofdluis