Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, overblijfmoeder of –vader worden, helpen bij handvaardigheid enz.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Onze school wil een open school zijn, een school, waar ouders makkelijk naar binnen lopen. We willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken dat, wanneer er vragen zijn, u daarmee naar school komt. Daarnaast heeft de school een aantal vaste momenten in het schooljaar gepland om met u te spreken.

In de eerste plaats is dat de startreceptie aan het begin van het schooljaar. Op dit moment wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klas, waarin uw kind zit. U kunt dan methodes inzien en krijgt uitleg over de werkwijzen.

Verder zijn er de 10 minuten gesprekken waarin u met de leerkracht kunt praten over de leerresultaten. Ook kunt u dan het werk van uw kind inzien. Mocht u tussentijds de leerkracht willen spreken, dan is daartoe altijd gelegenheid. Maakt u dan wel even een afspraak.