Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad of de Ouderraad, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, overblijfmoeder of –vader worden, helpen bij handvaardigheid enz.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op enigerlei wijze actief zijn.

Onze school wil een open school zijn, een school, waar ouders makkelijk naar binnen lopen. We willen u dan ook nadrukkelijk verzoeken dat, wanneer er vragen zijn, u daarmee naar school komt. Daarnaast heeft de school een aantal vaste momenten in het schooljaar gepland om met u te spreken.
In de eerste plaats is dat de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Op deze avond wordt u geïnformeerd over het reilen en zeilen in de klas, waarin uw kind zit. U kunt dan methodes inzien en krijgt uitleg over de werkwijzen.
Verder zijn er de 10 minuten gesprekken waarin u met de leerkracht kunt praten over de leerresultaten. Ook kunt u dan het werk van uw kind inzien. Mocht u tussentijds de leerkracht willen spreken, dan is daartoe altijd gelegenheid. Maakt u dan wel even een afspraak.

Gezien de omstandigheden in de wereld kan het zijn dat wij afspraken alleen digitaal laten plaatsvinden en er nog geen ouderhulp in de school wordt toegestaan.