Mensen in de school

Leerkrachten
Onze school heeft 7 leerkrachten en 1 onderwijsassistente, die allemaal geheel of gedeeltelijk in vaste dienst zijn.

Mocht een leerkracht ziek worden, dan proberen we de vervanging te regelen met, voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep staat in de klassenmap wat het programma voor de komende dag(en) of die week is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Stagiaires
Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door mentoren van hun eigen opleiding. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een pabo student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Overige mensen in de school
De functie van de school wordt steeds uitgebreider. Wij maken gebruik van vele groeperingen en belangengroepen, waarmee we ons onderwijs op een hoger peil kunnen brengen. Het kan dan ook voorkomen dat er een gastles gegeven wordt door een deskundige van buiten de school, bijv. van Amnesty International, bureau Halt  of het Rode Kruis. Ook kunnen er soms vrijwilligers van verschillende organisaties worden ingezet. Heeft u vragen hierover, dan kunt u bij de directeur terecht.

HVO en GVO
Ieder jaar wordt de interesse van ouders voor HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) gepeild.
Bij voldoende aanmeldingen zullen de lessen gepland worden. Hierover ontvangen de betreffende ouders bericht.