Schorsing/verwijdering van leerlingen

Regels omtrent schorsing of verwijdering

Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. Scholen vragen leerlingen en ouders zich te houden aan de op school geldende regels op het gebied van orde, rust, veiligheid en fatsoen. Binnen Leerplein055 is in het handboek De Veilige School, een procedure opgenomen voor de uitzonderlijke situatie omtrent het schorsen of verwijderen van leerlingen. Op verzoek kan de schooldirecteur deze procedure aan ouders uitreiken.