Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

De directie
De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. Interim-directeur Ton Markink is 3 dagen per week aanwezig. Wilt u de directeur spreken dan is het prettig wanneer u van tevoren een afspraak maakt. Dit kan via het contactformulier op de website of neem telefonisch contact op met de school.

De groepen in schooljaar 2017-2018

Groep 1/2Cora van Dijk (ma, di, woe, do)
Severine Jaunin (woe, vr)
Carola Klomp, onderwijsassistente in groep 1, 2 (ma, di, do, vr)
Groep 3Michelle van Bennekum (hele week)
Groep 4Marrit Bremer (ma t/m donderdag)
Anneke Visser (vr-och)
Groep 5Severine Jaunin (ma, di)
Truus van der Linde (woe, do, vr)
Groep 6/7Jeanette Paul (hele week)
Groep 7/8Marcella Stans (hele week)

Intern begeleider (coördinatie zorg)

Nienke van der Hoff (woensdag en afwisselend een andere dag)

Interim-Directeur

Ton Markink

Enkele aanvullende taken per leerkracht zijn:
Daltoncoördinator: Jeanette Paul

ICT coördinator: Marrit Bremer

Lid personeelsgeleding medezeggenschapsraad: Jeanette Paul, Truus van der Linde

Contactpersoon seksuele intimidatie/klachtenregeling: Truus van der Linde

Bedrijfshulpverlener (BHV): Marcella Stans

Administratieve ondersteuning: Vreni Poelemeijer (vr. 1 x per 2 weken)