Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam: directeur, groepsleerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel.

De directie
De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directeur. Fie Nieuwenhuizen is 4 dagen per week aanwezig (ma t/m do). Wilt u de directeur spreken dan is het prettig wanneer u van tevoren een afspraak maakt. Dit kan via het contactformulier op de website of neem telefonisch contact op met de school.

De groepen in schooljaar 2019-2020

Groep 1Vera Bartels ma-vr.
Carola Klomp, onderwijsassistente in groep 1, 2, 3
Groep 2Cora van Dijk (ma t/m do)
Carola Klomp (vr)
Groep 3Michelle van Bennekum (hele week)
Groep 4/5Annemiek de Groot (ma, di en wo)
Marijke de Winter (do en vr)
Marleen Messerschmidt, onderwijsassistent groep 4,5,6
Groep 5/6Severine Jaunin (ma, di) op vr ambulante ondersteuning in 4/5/6
Truus van der Linde (woe, do, vr)
Marleen Messerschmidt, onderwijsassistent groep 4,5,6
Groep 7/8Jeanette Paul (ma t/m wo)
Marcella Stans (wo t/m vr

Intern begeleider (coördinatie zorg)
Nienke van der Hoff (maandag en donderdag)

Directeur
Fie Nieuwenhuizen

Vakleerkracht bewegingsonderwijs, Jurjen Geurts

Enkele aanvullende taken per leerkracht zijn:
Daltoncoördinator: Jeanette Paul

ICT coördinator: Marrit Bremer

Lid personeelsgeleding medezeggenschapsraad: Jeanette Paul, Truus van der Linde

Contactpersoon seksuele intimidatie/klachtenregeling: Truus van der Linde

Bedrijfshulpverlener (BHV): Marcella Stans en Severine Jaunin

Administratieve ondersteuning: Vreni Poelemeijer (vr. 1 x per 2 weken)