Computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Computers
Elke groep heeft de beschikking over een aantal vaste groepsgebonden computers. In de grote hal van school staan ook een aantal computers die door alle kinderen wisselend gebruikt worden. Deze computers zijn allemaal verbonden met een netwerk en geven stuk voor stuk toegang tot internet.

Digitale schoolborden, touchscreen
In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Active Board). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken.
Groep 2 beschikt over een touchscreen.

In 2018 staat een grootschalige ICT vernieuwing op het programma. De desktops zullen vervangen worden door o.a. laptops en tablets zodat we ICT nog nadrukkelijker kunnen inzetten als ondersteuning voor ons onderwijs.