Computers, digitale schoolborden, mobiele telefoons en smartwatches

Computers en digitale schoolborden
Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook op schrift blijven werken en zullen dus gaan voor het maken van een combinatie tussen gebruik van werkschriften en ICT mogelijkheden.

Laptops en I-pads

Voor onze leerlingen vanaf groep 3 hebben we Chromebooks ter beschikking waar de leerlingen zelfstandig hun verwerking of extra aanbod op kunnen uitvoeren. Deze Chromebooks zijn allemaal verbonden met een netwerk en geven stuk voor stuk toegang tot internet. Bij de kleuters maken we voor ons onderwijs gebruik van een aantal I-pads.

Vanuit ons Daltononderwijs geven wij de kinderen de gelegenheid om hun computervaardigheden te optimaliseren en met diverse (schoolse) programma’s te kunnen werken.

Onze kinderen kunnen bij de meeste vakgebieden gebruik maken van hun device. Daar waar wij zien dat dit te veel plaatsvindt, ondernemen wij actie. We vinden het belangrijk dat de digitale bewustwording wordt vergroot en ook de risico’s daarvan.

In groep 1/2 start het met spelenderwijs gebruik maken van apps op educatief gebied. In groep 3 wordt het onderwijs ook op spelenderwijs ondersteund met apps of QR-codes.  Wij beginnen vanaf groep 4 met de mogelijkheid van tekstverwerking op een Chromebook.

Digitale schoolborden, touchscreen
Alle lokalen beschikken over de meest actuele touchscreens. Waarbij wij streven naar het zoveel mogelijk integreren van het digitale onderwijs naast de schriftelijke verwerking.

Mobiele telefoons en smartwatches
Bespreek u samen met uw kind de noodzaak van het gebruik van een mobiele telefoon en/of smartwatch. Wellicht is het niet nodig deze mee naar school te nemen. Als er om een dringende reden naar huis gebeld moet worden, mogen de kinderen gebruik maken van de schooltelefoon. Als de mobiele telefoon wel mee naar school genomen wordt, omdat de leerkracht toestemming heeft gegeven voor een specifieke educatieve activiteit met de mobiele telefoon, zal de leerling zich aan de hieronder gestelde regels moeten houden.

We spreken af dat deze bij het binnengaan van de school is uitgeschakeld en pas bij het verlaten van de school weer wordt ingeschakeld. Hij wordt bewaard in de lade van de leerkracht. Gebruik van een mobiel in pauzes en de mobiel op “stilte stand” is dus ook niet toegestaan.

Een smartwatch is op school niet nodig en deze wordt ook in de groep niet gedragen en bewaard in de lade van de leerkracht. De leerling blijft zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendom. Verlies, schade of diefstal aan/van een mobiele telefoon of smartwatch kunnen niet verhaald worden op de school.