Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is.

Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Nederlandse taal: Taalactief
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen
Voortgezet (technisch) lezen: Lekker Lezen
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
Rekenen en wiskunde: Pluspunt
Schrijven:  Schrift
Engels:  Hello World
Lichamelijke oefening: Planmatig bewegingsonderwijs
Aardrijkskunde:  Geobas
Geschiedenis: Wijzer door de tijd
Natuur/biologie/techniek: Wijzer door Natuur en Techniek
Sociaal emotionele vorming: Kanjertraining
Kunstzinnige vorming: Lessen van Markant, Cultuurmenu drama
Verkeer methode: Rondje verkeer, Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerkrant

Kanjertraining

Wij werken op school in groep 1 t/m 8 met de methode ‘Kanjertraining’. Dit project voor de sociaal-emotionele vorming, leert de kinderen hoe om te gaan met zichzelf en met elkaar. Het richt zich niet alleen op pesten en plagen, maar geeft kinderen ook inzicht in hoe zij zich in allerlei situaties moeten gedragen: ik wil er graag bij horen, ik wil gewaardeerd worden, ik wil niet alleen zijn.
De leerkrachten volgen hiervoor regelmatig nascholing zodat zij op de hoogte blijven van ontwikkelingen en op actuele situaties en problemen kunnen inspelen.
We gebruiken ook het leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling van de Kanjertraining.