Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is.

Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Nederlandse taal: Taalactief
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen / KIM versie
Voortgezet (technisch) lezen: Lekker Lezen
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
Rekenen en wiskunde: Wereld in Getallen (WIG)
Schrijven:  Pennenstreken
Engels:  Blink Engels vanaf groep 1
Lichamelijke oefening: Vakwerkplan gemaakt door de leerkracht LO
Sociaal emotionele vorming: Kanjertraining
Kunstzinnige vorming: Lessen van Gigant, Cultuurmenu drama
Verkeer methode: Rondje verkeer, Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant
Wereldoriëntatie: Blink
Muziek: 123Zing