Methodes

U mag er van uit gaan dat wij onze belangrijkste opdracht goed uitvoeren, namelijk het verzorgen van onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (ministerie van onderwijs) het basisdoel is.

Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Nederlandse taal: Taalactief
Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen / KIM versie
Voortgezet (technisch) lezen: Lekker Lezen
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL
Rekenen en wiskunde: Pluspunt
Schrijven:  Schrift
Engels:  Hello World
Lichamelijke oefening: Vakwerkplan gemaakt door de leerkracht LO
Aardrijkskunde:  Geobas
Geschiedenis: Wijzer door de tijd
Natuur/biologie/techniek: Wijzer door Natuur en Techniek
Sociaal emotionele vorming: Kanjertraining
Kunstzinnige vorming: Lessen van Markant, Cultuurmenu drama
Verkeer methode: Rondje verkeer, Op voeten en fietsen en Jeugdverkeerskrant